Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja FAQ dotyczącego konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-DOK/16 na interdyscyplinarne studia doktoranckie

19-06-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje zaktualizowany FAQ dotyczący konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na interdyscyplinarne studia doktoranckie. Aktualizacja dotyczy pytania nr 9 w części VIII Stypendia dla uczestników projektu. Odpowiedź na pytanie została uzupełniona o podstawę prawną.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito