Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

11-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:
 
 
 
Łączna kwota dofinansowania 196 pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 259 942 331, 71 PLN przy dostępnej alokacji na konkurs: 150 000 000 PLN. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Konkurs podjęła, na podstawie pkt II.4 regulaminu konkursu, decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji do kwoty umożliwiającej dofinansowanie wszystkich 196 projektów.
 
Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito