Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

30-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 29 maja 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
 
Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego:
 
155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 49 wniosków uzyskało ocenę negatywną.
 
 
Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do wnioskodawców pocztą tradycyjną. 
 
Jednocześnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do kwoty 53 886 013,19 zł. 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito