Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

FAQ do konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”

26-01-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje FAQ do konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”
więcej

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

19-01-2018
W dniu 19 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyjęło do dofinansowania projekt pt. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.
więcej

Aktualizacja FAQ dotyczącego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

16-01-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje aktualizację FAQ dotyczącego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17...
więcej

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER

15-01-2018
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej przekazujemy do wykorzystania przez Beneficjentów PO WER Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER.
więcej

Udostępnienie Bazy Konkurencyjności dla Wnioskodawców

09-01-2018
W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
więcej
1    1  2  3  4  5    52

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito