Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: „Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

16-04-2018
W dniu 16 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyjęło do dofinansowania projekt pt. Szkoła Orłów.
więcej

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

12-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będące Instytucją Pośredniczącą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 11 kwietnia br. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans...
więcej

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: „Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

11-04-2018
W dniu 10 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, przyjęło do dofinansowania projekt pt. Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni.
więcej

Aktualizacja „Planu Działania na rok 2018”

05-04-2018
Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. Dyrektor NCBR zatwierdził zaktualizowany Plan Działania na rok 2018 dla osi III PO WER (wersja 2018/7). Zmiany wprowadzone zostały na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego nr 192 z 6 marca 2018 r. i dotyczą dodania...
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na realizację „Programów kształcenia nauczycieli”

05-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na realizację „Programów kształcenia nauczycieli” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
więcej
1    1  2  3  4  5    57

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito