Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08.00-MOT/17

04-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08.00-MOT/17.
więcej

Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08.00-BPO/17

04-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08.00-BPO/17.
więcej

FAQ nr 3 dla konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

03-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje FAQ nr 3 dotyczący konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni:
więcej

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17

01-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17
więcej

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17

01-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17
więcej
1    1  2  3  4  5    43

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito