Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wykaz kandydatów na Ekspertów PO WER 2014-2020 - aktualizacja

10-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje aktualizację wykazu kandydatów na Ekspertów PO WER 2014-2020.
więcej

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

10-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, iż w dniu 09 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni...
więcej

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej po protestach w konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

09-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje że w dniu 5 października 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna części wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016...
więcej

Zmiana terminu naboru wniosków w konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

04-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, iż w związku z nieleżącymi po stronie NCBR problemami technicznymi stwierdzonymi w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych nabór wniosków w konkursach...
więcej

Zasada konkurencyjności - publikacja zapytań przed zawarciem umowy o dofinansowanie

02-10-2017
Realizując obowiązek wynikający z pkt. 14 Podrozdziału 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku...
więcej
1    2  3  4  5  6    47

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito