Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie udzielania zamówień w ramach PO WER, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów przeznaczonych do emisji

09-12-2015
W nawiązaniu do wyników audytu Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwestionującego prawidłowość implementacji do polskiego porządku prawnego przepisu art. 16 lit. b Dyrektywy 2004/18AA/E dotyczącego wyłączenia szczególnego w przypadku umów...
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

03-12-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie Szkolnictwa wyższego...
więcej

PO WER - informacja dla beneficjentów

25-11-2015
Szanowni Państwo, w związku z pierwszymi doświadczeniami płynącymi z organizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w związku z zaleceniami prezentowanymi przez Instytucję Zarządzającą PO WER...
więcej

FAQ do konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Akademickie Biura Karier w ramach PO WER

13-11-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje zestawienie najczęściej zadawanych pytań (FAQ) do ogłoszonego w dniu 14 października 2015 r. konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015...
więcej

Stanowisko IP w sprawie materiałów przekazywanych wnioskodawcom przez podmioty trzecie

10-11-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z ogłoszonym w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkursem nr 3/ABK/POWER/3.1/2015...
więcej
1    41  42  43  44  45    52

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito