Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursów 1/PRK/POWER/3.1/2015 i 1/ANTP/POWER/3.4/2015

31-07-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursów...
więcej

Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

30-07-2015
Interpretacja pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020...
więcej

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursach nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 oraz nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

28-07-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 22 lipca 2015 r. zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych w ramach ww. Osi III PO WER
więcej

Zmiana regulaminów konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 i nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

20-07-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER dokonała aktualizacji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER...
więcej

Uzupełnione FAQ do konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

08-07-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje nowe, uzupełnione wersje FAQ do ogłoszonych w dniu 20 maja 2015 r. konkursów:
więcej
1    41  42  43  44  45    47

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito