Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Baza Konkurencyjności

drukuj
A A A

Udostępnienie Bazy Konkurencyjności dla Wnioskodawców

09-01-2018
W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
więcej

Zasada konkurencyjności - publikacja zapytań przed zawarciem umowy o dofinansowanie

02-10-2017
Realizując obowiązek wynikający z pkt. 14 Podrozdziału 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku...
więcej

Komunikat dotyczący Bazy Konkurencyjności w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

08-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina, że zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Beneficjanci realizujący projekty w ramach PO WER
więcej

Komunikat w sprawie Bazy Konkurencyjności dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

30-06-2015
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w skrócie: Wytyczne) od 1 lipca 2015 r. Beneficjenci PO WER mają obowiązek bezpłatnego upubliczniania
więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito