Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty

drukuj
A A A

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wersja obowiązująca od: 18.05.2017 r.

Pliki do pobrania

wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego z 18 maja 2017

zalacznik_1_wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_efrr_ef.pdf zalacznik_1_wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_efrr_ef.pdf

Załącznik nr 1 Wspólna lista wskaźników kluczowych EFRR EF

zalacznik_2_wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_efs.pdf zalacznik_2_wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_efs.pdf

Załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników kluczowych EFS

zalacznik_3_informacja_nt_ram_wykonania.pdf zalacznik_3_informacja_nt_ram_wykonania.pdf

Załącznik nr 3 Informacja nt ram wykonania

zalacznik_4_informacja_nt_metodologii_szacowania_wartosci_docelowych_wskaznikow.pdf zalacznik_4_informacja_nt_metodologii_szacowania_wartosci_docelowych_wskaznikow.pdf

Załącznik nr 4 Informacja nt metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników

zalacznik_5_wzor_metryki_wskaznika_kluczowego.pdf zalacznik_5_wzor_metryki_wskaznika_kluczowego.pdf

Załącznik nr 5 wzór metryki wskaźnika kluczowego

zalacznik_6_wzor_sposobu_pomiaru_wskazanikow_rezultatu_dlugoterminowego.pdf zalacznik_6_wzor_sposobu_pomiaru_wskazanikow_rezultatu_dlugoterminowego.pdf

Załącznik nr 6 wzór sposobu pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego

zalacznik_8_material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf zalacznik_8_material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf

Załącznik nr 8 Materiał o kwalifikacjach z listą

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wersja obowiązująca od: 22.04.2015 r. do: 17.05.2017 r.

Pliki do pobrania

wytyczne_archiwalne.7z wytyczne_archiwalne.7z

Wytyczne wersja obowiązująca od: 22.04.2015 r. do: 17.05.2017 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. (więcej informacji)

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito