Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dla Beneficjentów

drukuj
A A A

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER

15-01-2018
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej przekazujemy do wykorzystania przez Beneficjentów PO WER Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER.
więcej

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku

04-01-2018
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkich beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będą obowiązywały nowe zasady oznaczania projektów.
więcej

Zasada konkurencyjności - publikacja zapytań przed zawarciem umowy o dofinansowanie

02-10-2017
Realizując obowiązek wynikający z pkt. 14 Podrozdziału 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku...
więcej

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

29-06-2017
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, przekazujemy do wykorzystania dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.
więcej

Wskazówki w ramach projektów PO WER, które powinni stosować wszyscy Beneficjenci mieszczący się w spisie art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, w tym m.in. jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia i spółki prawa handlowego

21-02-2017
Art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) - wskazówki w ramach projektów PO WER, które powinni stosować wszyscy Beneficjenci mieszczący się w spisie art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, w tym m.in. jednostki sektora finansów publicznych, fundacje...
więcej
1  2    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito