Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs nr 1/ANTP/ POWER/3.4/2015

drukuj
A A A

Anulowanie konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że anulowany został  ogłoszony w dniu 20 maja 2015 r. konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER.

 

Przedmiotowa decyzja ma na celu zapewnienie efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację celu szczegółowego PO WER, dotyczącego obsługi systemów antyplagiatowych w zakresie wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskania zakładanego efektu poprzez skorzystanie z optymalnego rozwiązania służącego jego realizacji.

 

Osiągnięcie ww. celu PO WER zostanie bowiem zapewnione poprzez realizację przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego, w wyniku którego zostanie stworzony jednolity system antyplagiatowy, udostępniony wszystkim uczelniom w formie open-source. Tym samym, dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych – w wysokości niższej od przewidzianej uprzednio w ramach alokacji na konkurs – zapewniona zostanie kompleksowa obsługa antyplagiatowa całego systemu szkolnictwa wyższego. 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito