Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

200 mln złotych dla czterech szkół wyższych

06-03-2012

Specjalistyczne laboratoria, pracownie komputerowe, a także nowoczesne sale dydaktyczne powstaną na kolejnych czterech uczelniach dzięki środkom przekazanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowy o dofinansowanie projektów na kwotę blisko 200 mln złotych podpisał Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Już 34 uczelnie w całym kraju otrzymały fundusze unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację 45 projektów dotyczących modernizacji infrastruktury dydaktycznej. Dziś do grona beneficjentów dołączają Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Zielonogórski. Natomiast Uniwersytet Rzeszowski będzie realizował już drugą tego typu inwestycję. Łączna wartość podpisanych w dniu 6 marca 2012 roku umów wynosi 196 169 021,92 złotych, które pochodzą z Krajowej Rezerwy Wykonania. Dzięki tym środkom, możliwe było zamknięcie pierwszego konkursu, ogłoszonego jeszcze w 2008 roku.


Od 1 września 2011 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w XIII Priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko, dystrybuując środki przeznaczone na rozwój infrastruktury ośrodków akademickich, służących dydaktyce na priorytetowych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach studiów.


Wartość wszystkich podpisanych w obecnej chwili umów wynosi ponad 2,6 mld złotych, co stanowi 91% przyznanej alokacji. Do dziś blisko połowa tej kwoty została już przekazana szkołom wyższym.


Jeszcze w marcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyda zgodę Ośrodkowi Przetwarzania Informacji, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej, na rozpoczęcie drugiego naboru wniosków. To ostatnia w perspektywie finansowej 2007-2013 szansa dla szkół wyższych, które są zainteresowane budową nowych bądź modernizacją istniejących obiektów akademickich w ramach PO IiŚ. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 200 mln złotych

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito