Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zmiana terminu przesyłania Tabeli monitorującej dochód uzyskany w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

12-01-2016
Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze ujednolicenie zasad dotyczących sposobu i terminu składania Tabeli monitorującej dochód uzyskany w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Załącznika nr 1 do Procedury wyliczania i monitorowania dochodu w projektach w projektach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ) i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zmianie ulega termin przesyłania ww. Tabeli. Przedmiotowe zestawienie powinno być przesyłane w okresie trwałości projektu w terminie do końca marca każdego roku poprzez platformę elektroniczną http://minibaza.ncbr.gov.pl/ podsysytem: Baza Monitoringu dochodu. 
 
Dodatkowe informacje dot. logowania i haseł do platformy elektronicznej zostaną przekazane drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej Kierowników Projektów PO IiŚ.
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito