Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Szkolnictwo wyższe - modelowo realizowany obszar w Programie Infrastruktura i Środowisko

16-12-2011

W dniach 7-8 grudnia 2011 r. odbyło się IV spotkanie roczne z Komisją Europejską podsumowujące realizację Programu Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.

W części horyzontalnej spotkania omówiono postęp we wdrażaniu programu, stopień realizacji prognozy certyfikacji na rok 2011, wypełnianie zasady n+2/n+3 oraz planowane zmiany w programie, a także prognozy certyfikacji wydatków na 2012 rok. W części szczegółowej poświęconej działaniom w poszczególnych sektorach, przedstawiciele Działu Wdrażania PO IiŚ przedstawili najważniejsze zmiany instytucjonalne związane z przejęciem funkcji Instytucji Pośredniczącej przez NCBR. Przedmiotem obrad był również postęp rzeczowy we wdrażaniu projektów działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz prognoza płatności na rok przyszły. Na uwagę zasługuje osiągnięcie poziomu ponad 636 mln zł wydatków certyfikowanych do KE od początku wdrażania do końca listopada 2011 r. Zaprezentowano również stopień realizacji wskaźników i jego wpływ na osiąganie celów w działaniu, kwestie komplementarności realizowanych projektów z EFS, w tym praktyczne przykłady uzupełniania się projektów PO IiŚ i PO KL. Omówione zostały także kwestie wpływu projektów realizowanych w XIII Priorytecie PO IiŚ na realizację celów określonych w Strategii Europa 2020 oraz projektowane zmiany w programie operacyjnym. Jak podsumował przewodniczący spotkaniu wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, szkolnictwo wyższe jest jednym z trzech modelowo realizowanych obszarów PO IiŚ.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito