Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków w konkursie do Działania 2.3. „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

06-08-2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu II PO IG 2007-2013 Działanie 2.3 informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków w konkursie  do Działania 2.3 POIG w 2013 r.


Pozytywna ocena formalna dotyczy 139 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1,91 mld PLN
w tym:


106 wniosków o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln PLN, na łączną kwotę dofinansowania 795 136 694,79 PLN.


33 wniosków o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln PLN, na łączną kwotę dofinansowania 1 115 433 003,60 PLN.


IP informuje, iż w chwili obecnej przeprowadzana jest ocena merytoryczna złożonych wniosków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito