Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs 1.4/1/2013/POIG zmiana wzoru załącznika „Budżet Projektu”

24-01-2014

Informujemy, że w katalogu dokumentów aplikacyjnych dla ogłoszonego w 2013 r. konkursu w Działaniu 1.4 PO IG zmieniony został wzór wymaganego do Wniosku załącznika Budżet Projektu. Zmiana dotyczy wyłącznie pomocniczego arkusza kalkulacyjnego pn. Zwiększenie wkładu własnego i polega na wprowadzeniu zmian do stosowanych w arkuszu formuł zaokrąglenia (w komórce E14 wprowadzono zaokrąglenie wartości do 2 miejsc po przecinku, natomiast w komórce E9-12 zrezygnowano z zaokrąglenia).

 

W związku z tym, w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o punkty w ramach kryterium: „Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany wkład własny zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej) prosimy o dołączenie do składanej dokumentacji aplikacyjnej wersji „Budżetu Projektu” uwzględniającej opisaną wyżej zmianę (wersja dostępna na stronie internetowej NCBR w zakładce Konkurs_1.4_2013_Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami).

 

Jednocześnie informujemy, że złożone w konkursie do dnia dzisiejszego wnioski, zawierające dotychczasowy wzór arkusza „Budżet Projektu” zostaną przyjęte do oceny, a stosowna korekta arkusza (w opisanym wyżej zakresie) zostanie dokonana w trakcie oceny formalnej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito