Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończeniu procedury odwoławczej w ramach „szybkiej ścieżki”

17-07-2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IG 2007-2013 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza od wyników oceny Projektów złożonych w  konkursie do Działania 1.4. POIG w 2013 r. „Wsparcie projektów celowych”.


 Do dofinansowania zostało rekomendowanych 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania 88,3 mln PLN w tym:

 

  • przedsiębiorcy  posiadający status mikro-, mały lub średni przedsiębiorca (MSP) – 36 projektów, łączna wartość dofinansowania 85,2 mln PLN
  • przedsiębiorcy  inni niż  mikro-, mały lub średni przedsiębiorca –  2 projekty, łączna wartość dofinansowania 3,1 mln PLN


IP  informuje, iż  zgodnie z §8 p. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito