Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs 1.4/1/2013/POIG zmiana wzoru umowy o dofinansowanie Projektu.

09-04-2014
Informujemy, że zmieniony został wzór Umowy o dofinansowanie projektu, przyjęty dla ogłoszonego w 2013 r. konkursu w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.
więcej

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach „szybkiej ścieżki” proces od zamknięcia naboru wniosków do momentu ogłoszenia listy rankingowej trwał 60 dni

08-04-2014
NCBR informuje o zakończeniu procedury oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 1.4. POIG w 2013–2014 r. „Wsparcie projektów celowych”
więcej

Konkurs 1.4/1/2013/POIG – zgoda na zwiększenie alokacji

24-03-2014
NCBR informuje, że alokacja przeznaczona na konkurs 1.4/1/2013/POIG w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”, ogłoszonego 16 grudnia 2013 r., uległa zwiększeniu. Aktualna alokacja wynosi 300 mln zł.
więcej

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków w konkursie do Działania 1.4. POIG w 2013–2014 r. „Wsparcie projektów celowych”

06-03-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Projektów Komercyjnych jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IG 2007-2013 informuje, że zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w konkursie do Działania 1.4. POIG.
więcej

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie do Działania 1.4. POIG w 2013-2014 r. „Wsparcie projektów celowych”

14-02-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IG 2007-2013 informuje, że w naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w konkursie do Działania 1.4. POIG...
więcej
1    1  2  3  4  5    27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito