Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Przydatne adresy i telefony

drukuj
A A A

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
centrala tel.: (22) 273 70 00
www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Instytucja Zarządzająca PO IG

ul. Mysia 2
00–496 Warszawa
tel.: (22) 273 81 01
fax: (22) 273 89 21
adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

www.poig.gov.pl

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca dla I i II Priorytetu PO IG

ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
tel.: 22 39 07 401
faks 22 20 13 408
www.ncbr.gov.pl

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4-4.1
dla konkursów ogłaszanych przed 2012 r.

ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 652 80 80
fax: (22) 432 86 20, 432 84 04, 652 86 20, 652 84 04
www.parp.gov.pl

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 i Działanie 1.3

Dział Wdrażania PO IG

 

al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa

tel.: +48 22 351 70 87

      +48 22 212 53 09

fax: +48 22 828 33 19

e-mail:

www.opi.org.pl

 

 

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Instytucja Wdrażająca Działanie 1.2

ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel: (0-22) 845 95 00
fax: (0-22) 845 95 05
e-mail:
www.fnp.org.pl

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito