Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

200 mln zł na kierunki zamawiane w roku akademickim 2012/2013

08-03-2012

8 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV edycję konkursu, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Pula środków przeznaczonych na projekty wyłonione w tegorocznym konkursie to 200 mln zł. Do 2013 roku łączne wsparcie w ramach programu przekroczy 1 mld zł.

 

Konkurs, organizowany w ramach Poddziałania 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczony jest dla szkół wyższych posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 kwietnia br.

 

Realizowany od 2008 r. program kierunków zamawianych to nie tylko dofinansowanie uczelni, ale także bezpośrednie wsparcie dla studentów. Program cieszy się nadal rosnącą popularnością. W ramach uatrakcyjniania kształcenia pieniądze przeznaczane są m.in. na programy wyrównawcze adresowane do studentów I roku oraz na motywacyjne stypendia dla najlepszych w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie. W dotychczasowych 3 edycjach konkursów na kierunki zamawiane, do końca listopada 2011 r., do studentów trafiło prawie 17 tysięcy stypendiów na łączną kwotę 83,58 mln zł.

 

Wyłonione w konkursie uczelnie, które chcą kształcić studentów kierunków zamawianych otrzymają dodatkowe środki na:
• Zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki
• Zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat
• Unowocześnienie programów studiów
• Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów
• Kursy i staże odbywane u potencjalnych pracodawców
• Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom
• Udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych
• Motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przeprowadziło dotychczas trzy konkursy oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – realizujące program od września 2011 r., odpowiedzialne za koordynację i prowadzenie programu kierunków zamawianych, na bieżąco reagują na potrzeby pracodawców i środowiska akademickiego. Efektem tego jest poszerzenie dotychczasowej listy kierunków zamawianych obejmującej: automatykę i robotykę, biotechnologię, budownictwo, chemię, energetykę, fizykę i fizykę techniczną, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiskową, matematykę,  mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, ochronę środowiska i wzornictwo, o dwa specjalistyczne kierunki: inżynierię chemiczną oraz technologię chemiczną i procesową. Oprócz studiów na wymienionych kierunkach absolwenci szkół średnich mogą wybierać także makrokierunki, kierunki unikatowe i studia międzykierunkowe z dziedziny nauk ścisłych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową wraz z załącznikami /fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/konkursy/

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito