Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej oraz środków na zakończenie realizacji projektu

04-11-2015

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL przypomina, że zgodnie z umową o dofinasowanie projektu niewydatkowana część dotacji celowej podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. co oznacza, że po dniu 31 grudnia 2015 r. Beneficjenci nie mają możliwości ponoszenia ani refundowania żadnych wydatków ze środków przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym, IP zwraca się z prośbą aby Beneficjenci, których projekty trwają do końca bieżącego roku kalendarzowego dokonywali zwrotu zarówno niewydatkowanej części dotacji celowej zgodnie z zapisami umowy jak i niewydatkowanej części środków europejskich na koniec realizacji projektu w ww. terminie 31 grudnia 2015 r.

Ponadto, IP zwraca się z prośbą o możliwie wcześniejsze składanie końcowych wniosków o płatność tj. przed upływem 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z „Zasadami dotyczącymi zamykania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wnioski o płatność muszą zostać zatwierdzone w przeciągu 90 dni kalendarzowych od końcowej daty realizacji projektów tj. do dnia 31 marca 2016 r.

Poniżej IP zamieszcza numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać zwrotu środków niewydatkowanych:


1. dotacja celowa

 

  • Działanie 4.1 i 4.3

BGK 70 1130 1017 0020 1020 9820 0010

  • Działanie 4.2

BGK 16 1130 1017 0020 1020 9820 0012


2. środki europejskie

 

  • Działanie 4.1, 4.2 oraz 4.3

BGK 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003


Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zwrotów znajdują się w zakładce „Zwroty”.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito