Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Pierwszy konkurs na innowacyjne projekty PO KL

16-12-2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy ogłosiło konkurs na realizację projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest opracowanie nowych metod dostępu do gromadzonej w uczelni wiedzy, kreowania modeli kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia monitoringu losów absolwentów.

 

W konkursie startować mogą szkoły wyższe zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 grudnia 2011 r. do 16 lutego 2012 r. Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy kwotę 50 000 000 PLN.

 

Zakres realizacji składanych projektów musi wpisywać się w poniższe tematy:
• Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;
• Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
• Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

 

Projekty innowacyjne powinny być nastawione na badanie i rozwój, a także upowszechnianie i włączanie do polityki i praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych zidentyfikowanych przez wnioskodawcę, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów. Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu problemów, co wypracowywaniu nowych modelowych narzędzi, przy zastosowaniu których problemy grup docelowych będą mogły być bardziej skutecznie rozwiązywane.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących, czyli takich, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań, ich upowszechnianie oraz włączanie do głównego nurtu praktyki. Projekty innowacyjne testujące muszą być realizowane w dwóch etapach: pierwszy to etap przygotowawczy, drugi to etap wdrożenia.

 

W wyniku realizacji projektu innowacyjnego mogą powstawać rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Projekt innowacyjny może także uwzględniać komponent ponadnarodowy, m. in. w zakresie adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach lub regionach jak i ich upowszechniania.

 

Więcej informacji na temat konkursu można odnaleźć na stronie.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito