Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2014

12-12-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków przekazanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników oceny...
więcej

Zwrot dotacji celowej 2014 roku

10-12-2014
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL przypomina, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenci są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej (środki przekazane z rachunku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek IP
więcej

Udostępnienie bazy konkurencyjności

03-12-2014
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV POKL informuje, że Baza konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została udostępniona 1 grudnia 2014...
więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IV PO KL pt.: „Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym”

26-11-2014
W dniu 21 listopada 2014 r., pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym”.
więcej

Baza konkurencyjności

18-11-2014
Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucja Pośrednicząca informuje, że planowany termin uruchomieniu Bazy konkurencyjności służącej do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności...
więcej
1    1  2  3  4  5    52

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito