Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

drukuj
A A A

E-pionier (Oś Priorytetowa III - Cel szczegółowy nr 5)

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.
 
E-Pionier będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami przy wykorzystaniu formuły PCP – wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo.
 
Budżet programu to ok. 100 mln zł. e-Pionier będzie realizowany do 2020 roku. Jego adresatami będą zespoły interdyscyplinarne.
 
 
W ramach pierwszego konkursu do dofinansowania rekomendowano projekty czterech akceleratorów:
  1. EduLab - Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków-naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R (EduLab Sp. z o.o.) - http://edulab.io/;
  2. Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym (Excento Sp. z o.o.) - http://excento.pl/e-pionier/;
  3. Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy (Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.) - http://atipionier.pl/;
  4. Polski Akcelerator Technologii Blockchain (Blockchain Technologies Sp. z o.o.) - http://www.akcelerator.tech.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą.
 
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące programu prosimy kierować na adres:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito