Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wyniki oceny formalnej projektów złożonych w drugim konkursie w programie „e-Pionier"

13-02-2018
Uprzejmie informujemy, iż w ramach drugiego konkursu w ramach Działania 3.3. PO PC wpłynęło 12 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej.
 
Ocenę formalną wniosków zakończono 8 lutego 2018 r.
 
W wyniku oceny 10 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 2 wnioski odrzucono z przyczyn formalnych.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę zostali poinformowani drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Natomiast Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, zostaną powiadomieni pisemnie o odrzuceniu Wniosku. 
 
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną przysługuje prawo do złożenia protestu w ciągu 14 dni liczonych od dnia doręczenia Wnioskodawcy rozstrzygnięcia w formie pisemnej.
 
Wnioski, które zostały ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny merytorycznej I st. 
 
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące oceny prosimy kierować na adres:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito