Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumentacja konkursowa

drukuj
A A A

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy

I. Załączniki do umowy o powierzenie grantu

  1. kopia wniosku o przyznanie Grantu wraz z załącznikami;
  2. budżet projektu;
  3. harmonogram płatności;
  4. weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” oraz deklaracja wekslowa;
  5. kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne, jeżeli dotyczy);
  6. zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczonego do rozliczeń projektu;
  7. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (jeżeli dotyczy).

 

II. Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT).

 

Pozostałe dokumenty

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito