Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Zbiorcza lista projektów złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka”, trwającego od 1 września 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.

29-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończony został konkurs 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
więcej

Informacja o przekazywaniu informacji z wynikami konkursu 3/1.1.1/2016 – etap grudniowy

28-03-2017
W związku z licznymi zapytaniami od Wnioskodawców, w sprawie udostępnienia kart oceny projektów/szczegółowych informacji o wynikach oceny, dla wniosków złożonych w naborze grudniowym (Konkurs_3/1.1.1/2016 Szybka ścieżka), uprzejmie informujemy, że wyniki oceny merytorycznej...
więcej

Korekta listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR, 2014-2020 – po rozstrzygnięciu protestów

28-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 dokonuje korekty listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w konkursie 1/4.1.2/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2...
więcej

Częściowe zakończenie procedury odwoławczej od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w lipcowym etapie naboru konkursu 1/1.1.1/2016 Szybka ścieżka oraz zakończenie oceny projektów skierowanych do właściwego etapu oceny

27-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została częściowo zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w lipcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Zakończenie pierwszej tury procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami - wrześniowy etap naboru konkursu 3/1.1.1/2016 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP w okresie do 8 lutego 2017 r.)

27-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych we wrześniowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej
1  2  3  4  5    166

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito