Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier

26-05-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania...
więcej

Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Ścieżka II (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17), Ścieżka III (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

25-05-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkursy:
więcej

FAQ – panele w konkursie InnoNeuroPharm

24-05-2017
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania wnioskodawców dotyczące organizacji paneli w konkursie InnoNeuroPharm.
więcej

Komunikat w sprawie zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie i instrukcji 1/4.1.2/2017/POIR - Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

24-05-2017
Uprzejmie informujemy, że w części I wzoru wniosku o dofinansowanie dodano nowe pola pozwalające na wprowadzenie informacji, czy projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie jest składany do NCBR ponownie w ramach Poddziałania 4.1.2. PO IR.
więcej

INNOSBZ Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 4/1.2/2016/POIR – aktualizacja list projektów rekomendowanych do dofinansowania

24-05-2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 4/1.2/2016/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, zostały zaktualizowane listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania.
więcej
1  2  3  4  5    182

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito