Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja o liczbie wniosków złożonych w drugim etapie konkursu 1/4.1.4/2017 w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR „ Projekty aplikacyjne”

20-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż do dnia 16 listopada 2017 r. (w ramach drugiego etapu konkursu) wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 91 455 247,20 PLN.
więcej

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Przeprowadzania Konkursu nr 5/1.1.1/2017/POIR Szybka ścieżka MŚP

15-11-2017
Uprzejmie informujemy o zmianach w konkursie nr 5/1.1.1/2017/POIR Szybka ścieżka MŚP. Celem wprowadzanych zmian jest usprawnienie oraz skrócenie procesu oceny projektów, a także doprecyzowanie zasad i terminów związanych z podpisywaniem umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami.
więcej

Zakończenie pierwszej tury procedury odwoławczej w związku z wniesionym protestem od wyniku oceny merytorycznej projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru konkursu 3/1.1.1/2017 Szybka ścieżka (dot. protestu, który wpłynął do IP w terminie 07.09.2017r.)

15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17...
więcej

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17...
więcej
1  2  3  4  5    228

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito