Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach programu IUSER Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 9/1.2/2017

22-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 21 maja br. o godz. 16.00 zakończył się nabór w II konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Konkurs 9/1.2/2017.
więcej

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 - sprostowanie

18-05-2018
Podczas spotkania informacyjnego, dotyczącego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r. w Warszawie, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Instytucji Organizującej przedmiotowy konkurs...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzecim etapie naboru, trwającym od 1 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

17-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Aktualizacja listy z drugiego etapu naboru, trwającym od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

17-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że środki przewidziane na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w regionach lepiej rozwiniętych w konkursie nr 5/1.1.1/2017 w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Przeprowadzania Konkursu nr 5/1.1.1/2017/POIR Szybka ścieżka MŚP

17-05-2018
Uprzejmie informujemy o zmianie alokacji na konkurs. Zmiana została wprowadzona w § 5 ust. 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, który otrzymuje brzmienie...
więcej
1  2  3  4  5    275

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito