Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Terminy spotkań panelowych: etap listopadowy - konkurs 5/1.1.1/2017

12-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu 5/1.1.1/2017 terminy spotkań panelowych w ramach naboru listopadowego dla wniosków o dofinansowanie projektów...
więcej

Konkurs nr 1/1.1.2/2016/POIR - skład Komisji Oceny Projektów

11-12-2017
W związku z zakończeniem konkursu nr 1/1.1.2/2016/POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Konkurs nr 2/1.1.2/2015/POIR - skład Komisji Oceny Projektów

11-12-2017
W związku z zakończeniem konkursu nr 2/1.1.2/2015/POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzecim etapie naboru, trwającym od 11 sierpnia do 12 września 2017 r. w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

11-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszym etapie naboru, trwającym od 2 października 2017 r. do 31 października 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

11-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w pierwszym etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej
1  2  3  4  5    185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito