Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

14-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020...
więcej

Konkurs 1/1.3.1/2017 - komunikat w sprawie budżetu operacyjnego Ścieżka B

12-09-2017
Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z dokumentacją Konkursu 1/1.3.1/2017 Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 §5 ust ust. 5 i 6, Budżet Operacyjny (bez Wkładu Inwestorów) rozliczany jest stawką ryczałtową...
więcej

Informacja o skierowaniu wniosków w konkursie nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 do etapu negocjacji

12-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17...
więcej

Informacja o terminie paneli po drugim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

12-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż panele po drugim etapie konkursu 1/4.1.2/17 odbędą się w dniach 16-18 października 2017 r.
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

11-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
więcej
1    1  2  3  4  5    211

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito