Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Ogłoszenie konkursu 3/1.1.1/2018_Seal of Excellence

22-02-2018
Uprzejmie informujemy, że 22 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR.
więcej

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

21-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 aktualizuje listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w zawiązku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o ponowną analizę sytuacji...
więcej

Realizacja studiów dualnych – stanowisko IOK

21-02-2018
Szanowni Państwo, zgodnie z pełną dokumentacją konkursową, dotyczącą naboru wniosków w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, FAQ dla przedmiotowego konkursu, a także istotą studiów dualnych, uprzejmie informujemy, że istnieje kilka form wsparcia...
więcej

Terminy spotkań panelowych: konkurs 6/1.1.1/2017 - etap grudniowy

20-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu nr 6/1.1.1/2017, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru grudniowego Konkursu nr 6/1.1.1/2017, zaplanowane zostały w dniach...
więcej

Informacja o projektach skierowanych do oceny merytorycznej konkursu 6/1.1.1/2017 PO IR - konkurs dla przedsiębiorców dużych i konsorcjów - etap grudniowy

20-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena formalna projektów złożonych w etapie grudniowym konkursu nr 6/1.1.1/2017 trwającym od 01 do 29.12.2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej
1    1  2  3  4  5    256

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito