Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu Programu sektorowego INNOship oraz II konkursu Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR 2014-2020

17-05-2018
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu Programu sektorowego INNOship oraz II konkursu Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR 2014-2020

17-05-2018
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).
więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 113/18/PU

17-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00-695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu postępowania w ramach Programu Magazynowania Wodoru.
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursu 1/4.1.2/2018 w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

16-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako IP informuje, iż do dnia 15 maja 2018 r. (w ramach drugiej rundy konkursu) wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 191 009 706,28 PLN.
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w listopadowym etapie naboru konkursu 5/1.1.1/2017 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP w okresie od 28.02. - 27.03.18)

16-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej
1    1  2  3  4  5    275

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito