Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17...
więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

14-11-2017
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach PO IR. Zmiany harmonogramu polegają na doprecyzowaniu, wcześniej określonych kwartałami, dat dziennych konkursu planowanego do realizacji w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.
więcej

InnoNeuroPharm Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 2/1.2/2017/PIOR – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

14-11-2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 2/1.2/2017/PIOR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinasowania...
więcej

Zbiorcza lista projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”, trwającego od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

14-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończony został konkurs 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
więcej

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

13-11-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17...
więcej
1    1  2  3  4  5    228

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito