Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja na temat spotkań z Wnioskodawcami w ramach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 1/1.3.1/2017/POIR „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa”

10-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 10 ust. 9-10 Regulaminu przeprowadzania konkursu , elementem oceny wniosków ocenionych pozytywnie przez Panel Ekspertów, jest spotkanie Panelu z Wnioskodawcą.
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w pierwszym etapie konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

10-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w październiku 2017 r. (w ramach pierwszego etapu konkursu) wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 502 893 723,45 PLN, z czego kwota 149 306 900,78 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie nr 4/1.1.1/2017 - MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – etap III

09-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w III etapie konkursu nr 4/1.1.1/2017 od 1 września do 28 września 2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1/1.3.1/2017 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa PO IR 2014-2020

08-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, iż jako Instytucja Pośrednicząca, zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Działanie 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed...
więcej

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w konkursie nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej

08-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu)
więcej
1    1  2  3  4  5    228

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito