Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

11-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17...
więcej

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

11-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17...
więcej

Interpretacje indywidualne przepisów Wytycznych – wzór wniosku

06-09-2017
NCBR przypomina, że zgodnie z rozdziałem 4 punkt 13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się na piśmie do NCBR...
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” PO IR 2014-2020

06-09-2017
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” PO IR 2014-2020.
więcej
1    1  2  3  4  5    211

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito