Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach konkursu 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – etap IV

07-11-2017
Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach konkursu 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w etapie IV od 29 września do 31 października 2017
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w majowym etapie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Szybka ścieżka – Etap majowy

06-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugim etapie naboru, trwającym od 12 lipca do 10 sierpnia 2017 r. w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

06-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w drugim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzecim etapie naboru, trwającym od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla mśp – finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji

03-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2017...
więcej

Zakończenie oceny projektów skierowanych w wyniku procedury odwoławczej do właściwego etapu oceny w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w grudniowym etapie naboru konkursu 3/1.1.1/2016 Szybka ścieżka

03-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona ocena projektów skierowanych wyniku procedury odwoławczej do właściwego etapu oceny w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów...
więcej
1    2  3  4  5  6    228

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito