Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Konkurs 2/1.2/2018 INNOMOTO – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

11-05-2018
Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 2/1.2/2018 jest aktywny. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 11 maja do 10 lipca 2018 r. (do godz. 16.00).
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzecim etapie konkursu 6/1.1.1/2017 - konkurs dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (etap grudniowy)

10-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w III etapie konkursu nr 6/1.1.1/2017 od 01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej

Aktualizacja listy z drugiego etapu konkursu 6/1.1.1/2017 - konkurs dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (etap listopadowy)

10-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 6/1.1.1/2017 w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Komunikat w sprawie zmiany technicznej załącznika Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne

09-05-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z pytaniami Wnioskodawców, w Liście dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, podmieniono plik zawierający budżet projektu. W zaktualizowanym budżecie dołączono arkusze dla konsorcjantów.
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursu 3/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Seal of excellence – runda kwietniowa

08-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w kwietniu 2018 r. (w ramach pierwszej rundy konkursu) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.
więcej
1    2  3  4  5  6    275

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito