Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Konkurs 5/1.2/2017/POIR - aktualizacja listy rankingowej

16-02-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 5/1.2/2017/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania.
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugim etapie naboru, trwającym od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

16-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w drugim etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Ogłoszenie konkursu 1/4.1.2/2018_ RANB w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR

15-02-2018
Uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
więcej

Informacja o terminie paneli dla trzeciego etapu konkursu 1/4.1.4/2017 w ramach w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne”

15-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż panele dla trzeciego etapu konkursu 1/4.1.4/17 odbędą się w dniach 12-21 marca 2018 r.
więcej

Komunikat ws. udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

15-02-2018
Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym...
więcej
1    2  3  4  5  6    256

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito