Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu INNOSTAL w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

31-08-2017
W związku z ogłoszonym 1 sierpnia 2017 r., konkursem na dofinansowanie projektów w programie sektorowym INNOSTAL (działanie 1.2. POIR) informujemy o aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej konkursu w zakresie...
więcej

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu PBSE w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

31-08-2017
W związku z ogłoszonym 1 sierpnia 2017 r., konkursem na dofinansowanie projektów w programie sektorowym PBSE (działanie 1.2. POIR) informujemy o aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej konkursu w zakresie...
więcej

Terminy spotkań panelowych: etap czerwcowy - konkurs 1/1.1.1/2017

30-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust.8 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu 1/1.1.1/2017 terminy spotkań panelowych w ramach naboru czerwcowego dla wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1...
więcej

Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w czerwcowym etapie konkursu 1/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

30-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w czerwcowym etapie konkursu „Szybka ścieżka” , czas oceny projektów został wydłużony do końca września br.
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszym etapie naboru, trwającym od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla mśp – finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji

30-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w pierwszym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1...
więcej
1    3  4  5  6  7    211

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito