Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dotyczące programów

drukuj
A A A

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu 1/1.3.1/2017 poddziałania 1.3.1 POIR „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

02-11-2017
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 16.10.2017 r. zakończył się nabór wniosków do programu Bridge Alfa. W systemie elektronicznym zgłoszono 98 wniosków na dofinansowanie. Wartość wnioskowanych kosztów kwalifikowanych wynosi 3 823 682 527,49 zł.
więcej

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17

31-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje, że 30 października 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17..
więcej

Indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim

31-10-2017
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca sygnalizuje możliwość wystąpienia zmniejszenia indykatywnej kwoty środków przeznaczonych na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) w trwających do 29 grudnia 2017 r. konkursach „szybkiej ścieżki”
więcej

Indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim

31-10-2017
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca sygnalizuje możliwość wystąpienia zmniejszenia indykatywnej kwoty środków przeznaczonych na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) w trwających do 29 grudnia 2017 r. konkursach „szybkiej ścieżki”
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

31-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 31 października do 8 grudnia 2017 r., do godz. 16:30.
więcej
1    3  4  5  6  7    228

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito