Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Lista pracowników NCBR

drukuj
A A A

Lista pracowników i współpracowników NCBR

 

Nazwisko Imię Stanowisko Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail
Chorowski Maciej dyrektor Centrum +48 22 39 07 105  
Nawrat Aleksander z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 102  
Żmudka Izabela z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 411  
Biuro Dyrektora Centrum (BDC)
Czarnecki Robert dyrektor Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 195  
Bis Joanna z-ca dyrektora Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 448  
Sekcja koordynacji (SKO)
Wajs Andrzej kierownik sekcji + 48 22 39 07 499  
Bień Kinga specjalista + 48 22 39 07 105  
Binaś Adrianna młodszy specjalista + 48 22 39 07 352  
Borkowska Edyta starszy specjalista + 48 22 39 07 257  
Grzywacz Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 155  
Kaczmarek Marzena specjalista      
Kossakowska Dominika młodszy specjalista      
Lepianka Magdalena specjalista

+ 48 22 39 07 195

+ 48 22 39 07 411

 
Pniewska Anna specjalista + 48 22 39 07 102  
Przeorek Jakub współpracownik +48 22 45 67 518   
Sekcja ds. kontaktów międzynarodowych (SKM)
Błaszczyk Cezary kierownik sekcji + 48 22 39 07 254  
Barczyk Gracjan starszy specjalista + 48 22 39 07 307  
Sekcja ochrony informacji niejawnych i danych osobowych (SNO)
Malinowski Waldemar

kierownik sekcji

+ 48 22 39 07 159  
Przybyło Daniel starszy specjalista + 48 22 45 67 513  
Kancelaria tajna (SNO)
Hofman Andrzej główny specjalista/
kierownik kancelarii tajnej
+ 48 22 39 07 294 +48 519 687 495
Sekcja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (SAK)
Szafrański Jerzy kierownik sekcji + 48 22 39 07 289 + 48 785 667 703
Bielak Karol główny specjalista + 48 22 39 07 162  
Lubaś-Krikun Agnieszka audytor wewnętrzny      
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej (SKZ)
 Fechner Monika główny specjalista + 48 22 39 07 486  
Dział Komunikacji i Promocji (DPR)
Szmit Agnieszka dyrektor działu    
Grabowska Anna z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 375  
Chmolewska Beata starszy specjalista +48 22 39 07 405 +48 519 684 083
Ciślak Monika główny specjalista + 48 22 45 67 551 + 48 510 932 299
Janikowska Małgorzata główny specjalista + 48 22 45 67 588 + 48 605 431 273
Konopacki Bartosz starszy specjalista +48 22 39 07 279 +48 518 338 512
Makocka Joanna koordynator projektu + 48 22 39 07 233 +48 519 684 989
Markiewicz Monika główny specjalista + 48 22 39 07 241 +48 519 687 501
Melcer Kamil główny specjalista + 48 22 39 07 466  
Mężyńska Dorota starszy specjalista    
Szcześniak Sebastian główny specjalista + 48 22 39 07 263 +48 519 685 005
Zalewska Anna główny specjalista   + 48 785 661 474
Zych Karolina główny specjalista + 48 22 45 67 597 +48 515 061 523
Dział Systemów Informatycznych (DSI)
Zerhau Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 108    
Janowska Magdalena pracownik obsługi biurowej      
Sekcja wsparcia narzędzi informatycznych (SNI)
Biernacka Ewa kierownik sekcji + 48 22 39 07 272    
Gdowska Katarzyna główny specjalista      
Skrzędziejewska Mariola główny specjalista      
Waś Katarzyna główny specjalista      
Sekcja infrastruktury teleinformatycznej (ST)
Przybylski Maciej kierownik sekcji  +48 22 45 67 567    
Kamiński Paweł specjalista      
Koprowski Patryk specjalista      
Mazurek Maciej główny informatyk      
Nodzykowski Paweł główny informatyk      
Pingot Tomasz informatyk      
Sekcja rozwoju oprogramowania (SO)
Strzałkowski Maciej kierownik sekcji +48 22 45 67 503    
Dział Strategii, Analiz i Ewaluacji (DSAE)
Tokaj-Krzewska Agnieszka dyrektor działu + 48 22 39 07 130  
Banasik Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 469  
Sekcja analiz i ewaluacji (SAE)
Woźniak Monika kierownik sekcji + 48 22 39 07 209 + 48 519 687 512
Baranowski Michał starszy specjalista +48 22 39 07 479  
Kopcińska Martyna  młodszy specjalista +48 22 39 07 462  
Krok-Czyż Katarzyna główny specjalista +48 22 45 67 537  
Pisarek Jolanta starszy specjalista +48 22 39 07 201  
Ziemacki Zbysław główny specjalista + 48 22 39 07 393  
Żołnierski Aleksander główny specjalista + 48 22 39 07 174  
Sekcja monitoringu i sprawozdawczości (SMS)
Bartosiewicz Adam kierownik sekcji +48 22 39 07 314  
Jastrzębska-Karwat  Magdalena starszy specjalista +48 22 39 07 128  
Ostroga Jacek główny specjalista + 48 22 39 07 472  
Turkiewicz Monika młodszy specjalista +48 22 45 67 517  
Samodzielne stanowisko ds. wsparcia strategicznego rozwoju Centrum (SWSR)
Dyrda Stanisław ekspert + 48 22 39 07 262 + 48 785 660 074
Sekcja Wsparcia Interesariuszy Centrum (SWI)
Kozłowska-Żukowska Martyna kierownik sekcji +48 22 45 67 529  
Czapska-Kępka Maria starszy specjalista + 48 22 39 07 196  
Skibska-Zielińska Małgorzata samodzielne stanowisko Rzecznika Funduszy UE, ekspert + 48 22 39 07 248 + 48 515 061 557
Świerczyńska Marta starszy specjalista    
Dział Koordynacji i Współpracy z Ekspertami (DKE)
Sołowiej Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 166    
Toczyska Dorota z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 166 +48 501 075 411  
Pniewska Ewa współpracownik + 48 22 39 07 166    
Sekcja współpracy z ekspertami (SWE)
Hibner Ilona koordynator zespołu + 48 22 39 07 112
+48 515 449 421
 
Garlińska Katarzyna współpracownik      
Gosek Emilia współpracownik      
Grąt Magdalena współpracownik      
Latacz Ewa starszy specjalista      
Lenartowicz-Ciesiołkiewicz Karolina starszy specjalista      
Lepieszka Maja specjalista      
Łopacka Joanna specjalista      
Nowakowski Piotr specjalista      
Pyza Agnieszka współpracownik      
Sekcja programowania i polityk Unii Europejskiej (SPUE)
Piątkowska Milena kierownik sekcji + 48 22 39 07 383 +48 514 115 804  
Dadsi Ann główny specjalista      
Maroń Dorota główny specjalista      
Pytlarczyk Marta główny specjalista      
Składanowski Mateusz główny specjalista      
Stryjek Małgorzata główny specjalista      
Tendaj Jan główny specjalista      
Sekcja wyboru projektów (SWY)
Szacherski Karol kierownik sekcji + 48 22 39 07 185    
Adamus Dominik specjalista      
Bogacz Sylwia starszy specjalista      
Długokęcki Paweł starszy specjalista      
Kamińska Sylwia  główny specjalista      
Klonowska Justyna starszy specjalista      
Kłos Karolina starszy specjalista      
Kucińska Katarzyna specjalista      
Leszek Karolina specjalista      
Maliszewska Agnieszka starszy specjalista      
Matyka Aleksandra starszy specjalista      
Melon-Kaszkiel Marta główny specjalista      
Mieczkowska Jolanta główny specjalista      
Niewadzi Julita pracownik obłsugi biurowej      
Plaskota Dariusz starszy specjalista      
Rafalik Mateusz współpracownik      
Siwińska Anna starszy specjalista      
Skolimowska Anna specjalista      
Szaruch Rafał specjalista      
Walerysiak Katarzyna specjalista      
Wasiuk Magdalena współpracownik      
Sekcja wyboru projektów II (SWYII)
Lewandowska Agnieszka koordynator zespołu + 48 22 39 07 188    
Bilicz Agnieszka współracownik      
Bukowiecka Magdalena starszy specjalista      
Ciecierska Ewelina główny specjalista      
Grzybowska Bożena starszy specjalista      
Kramek Agnieszka starszy specjalista      
Krzewicki Paweł współpracownik      
Kurek Łukasz starszy specjalista      
Mikulska Aleksandra specjalista      
Mystkowski Marek starszy specjalista      
Pawlak Jowita starszy specjalista      
Pętlicka-Groń Monika główny specjalista      
Podniesiński Michał starszy specjalista      
Prędki Piotr główny specjalista      
Rataj Daria starszy specjalista      
Reguła Ewa specjalista      
Szymanowicz Agnieszka starszy specjalista      
Włoszek Monika specjalista      
Żbikowska Angelika specjalista      
Dział Zarządzania Programami (DZP)
Ostapczuk Anna dyrektor działu + 48 22 39 07 144 + 48 515 061 542
Rzepczyńska Izabela z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 418 + 48 515 061 529
Pryciński Piotr z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 282 + 48 515 061 558
Prokopiuk Emilia specjalista + 48 22 39 07 442  
 Sekcja programów sektorowych (SPSE)
Wrotek Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 221 +48 785 660 155
Bartosiak Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 172 + 48 515 339 202
Borowicz Patrycja specjalista + 48 22  45 67 570  
Grobela Justyna starszy specjalista + 48 22 45 67 532  
Junga Rafał specjalista + 48 22 45 67 557  
Kamińska Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 319 +48 517 428 388
Kuczmarska Olga współpracownik + 48 22 45 67 533  
Michalczyk-Brzezina Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 384 +48 515 061 549
Mor Dorota specjalista + 48 22 39 07 422  
Palijczuk Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 158 +48 785 661 473
Roman Edyta koordynator projektu + 48 22 39 07 141 + 48 785 660 158
Skutnik Mateusz starszy specjalista + 48 22 39 07 148 + 48 515 339 175
Szlaska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 240 +48 505 759 073
Sekcja programów strategicznych (SPST)
Długosz Paulina kierownik sekcji + 48 22 39 07 258 + 48 515 061 517
Budniak-Kot Izabela główny specjalista + 48 22 39 07 247 +48 505 759 064
Górecka Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 253  
Lesiuk Robert współpracownik +48 22 39 07 296  
Maślikowska Barbara główny specjalista + 48 22 39 07 127  
Mościńska Marta starszy specjalista + 48 22 39 07 470  
Skorupski Tomasz starszy specjalista + 48 22 39 07 275  
Tomaszewska Aneta współpracownik +48 22 39 07 473  
Sekcja programów międzynarodowych  (SPM)
Ratajczak Agnieszka kierownik sekcji +48 22 39 07 147 + 48 785 662 012
Jędrzejek Maciej koordynator projektu +48 22 39 07 160 +48 519 684 052
Chmielewski Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 109  
Drożdż Jolanta główny specjalista +48 22 39 07 106  
Janczykowska Karolina koordynator projektu +48 22 39 07 293 +48 515 061 554
Kapera Renata specjalista +48 22 39 07 435  
Kosecki Konrad starszy specjalista +48 22 39 07 460  
Maciejko Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 489  
Osiński Jan starszy specjalista + 48 22 39 07 324  
Sroczyńska Hanna koordynator projektu + 48 22 39 07 198  
Szymańska-Rzeźnik Kinga koordynator projektu + 48 22 39 07 457 +48 505 673 613
Wildner Ewelina starszy specjalista + 48 22 39 07 123  
Sekcja programów horyzontalnych (SPH)
Wudarczyk-Czapczuk Jolanta p.o. z-cy kierownik sekcji + 48 22 39 07 122 +48 519 684 055
Franciszewska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 284  
Jaroszko Katarzyna  starszy specjalista + 48 22 45 67 582  
Kępińska-Frąckowiak Anna główny specjalista + 48 22 39 07 454  
Lewocz Agnieszka główny specjalista +48 22 39 07 239  
Mikołajczyk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 252  
Moczulska Katarzyna koordynator projektu   + 48 515 061 519
Olejnik Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 234  
Olendzka Magdalena starszy specjalista + 48 22 39 07 456  
Siek Małgorzata specjalista +48 22 39 07 369  
Skubida Paweł główny specjalista +48 22 39 07 339  
Szymańska Monika główny specjalista + 48 22 39 07 317  
Tomaszewska Iwona koordynator projektu + 48 22 39 07 397 +48 519 687 503
Tucka-Hawrylak Marzena specjalista + 48 22 39 07 131  
Zasłona Adam główny specjalista + 48 22 39 07 142  
Sekcja programów kooperacyjnych (SPK)
Murawski Jakub kierownik sekcji + 48 22 39 07 171 +48 519 683 989
Dragan Elżbieta starszy specjalista + 48 22 39 07 140  
Jachimek Martyna specjalista +48 22 45 67 581   martyna.jachimek(at)ncbr.gov.pl
Liszewska Aleksandra współpracownik +48 22 45 67 553  
Madrak Karolina główny specjalista +48 22 39 07 135  
Osial Tomasz koordynator projektu +48 22 39 07 235 +48 519 684 140
Sionek Rafał starszy specjalista + 48 22 39 07 211  
Sekcja programów dla przedsiębiorców (SPP)
Stradowska-Cholewa Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 423 + 48 519 683 962
Bąk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 399  
Bederska Marlena starszy specjalista +48 22 45 67 563  
Czerwińska-Walerowicz Katarzyna koordynator projektu + 48 22 39 07 224 +48 605 431 739
Czyżewski Paweł główny specjalista + 48 22 39 07 350 +48 605 562 588
Gontarz Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 419  
Grzebalska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 449 +48 605 985 937
Guberow Marta główny specjalista + 48 22 39 07 433 +48 507 063 234
Jankowska Natalia pracownik obsługi biurowej +48 22 39 07 351 +48 507 064 498
Juszczyk Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 315 + 48 605 431 261
Kołtan Jadwiga starszy specjalista +48 22 39 07 179 +48 516 958 492
Kotkowska Wioletta koordynator projektu + 48 22 39 07 304 +48 667 878 694
Kowalczyk Marta specjalista +48 22 45 67 507  
Kubiak Anna główny specjalista + 48 22 39 07 245 +48 519 683 787
Kułaga Karol specjalista + 48 22 39 07 451  
Malinowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 483 +48 516 958 419
Pełkowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 455 +48 507 064 489
Reder Magdalena specjalista + 48 22 39 07 328  
Rosińska Dominika starszy specjalista + 48 22 39 07 385  
Sagan Daniel młodszy specjalista +48 22 45 67 591  
Smyła Jacek koordynator projektu + 48 22 39 07 152 +48 511 081 218
Stępień Anna główny specjalista + 48 22 39 07 210  
Tarczyński Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 584  
Trzcińska Julia młodszy specjalista +48 22 45 67 590  
Wieczorkiewicz Magdalena specjalista +48 22 45 67 504  
Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)
Łaba Krzysztof dyrektor działu + 48 22 39 07 266  
Styczeń Krzysztof zastępca dyrektora działu + 48 22 39 07 434  
Sekcja zarządzania programami i projektami (SZPP)
Wilbik Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 265  
Jastrzębski Dariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 316 +48 515 061 553
Kurowska Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 116  
Potyralski Michał starszy specjalista + 48 22 39 07 118  
Rutkowska Bożena główny specjalista + 48 22 39 07 264  
Szymczuk Piotr starszy specjalista +48 22 39 07 269  
Sekcja programów strategicznych i międzynarodowych (SPSiM)
Dominikowski Zygmunt współpracownik    
Pastuszek-Lipińska Barbara główny specjalista + 48 22 39 07 302 +48 514 115 803
Wikło Maciej współpracownik + 48 22 39 07 420  
Sekcja planowania, monitoringu i sprawozdawczości (SPMiS)
Grześkowiak Angelika kierownik sekcji + 48 22 39 07 266  
Gagatek Joanna koordynator zespołu + 48 22 39 07 424  
Łuszczyńska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 426  
Skocki Dariusz koordynator zespołu +48 22 39 07 495  
Tokarski Jerzy główny specjalista + 48 22 39 07 251  
Dział Kontroli Projektów (DKP)
Grzegorzewski Maciej dyrektor działu   + 48 515 061 533
Mazur Agnieszka z-ca dyrektora działu    
Brus Andrzej z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 341 + 48 781 195 658
Ardyn Jakub starszy specjalista + 48 22 39 07 197  
Bańka Marcin starszy specjalista + 48 22 39 07 132 +48 518 338 451
Burkacka Sylwia główny specjalista + 48 22 39 07 412  
Darmochwał Dagmara główny specjalista + 48 22 39 07 345  
Dykiel Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 485  
Jarosławska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 382  
Jewczak Weronika starszy specjalista +48 22 45 67 560  
Kalinowska Dorota starszy specjalista + 48 22 39 07 344 + 48 515 061 512
Kalisiewicz Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 535
Kopeć Agnieszka starszy specjalista    
Kozłyk Jarosław starszy specjalista + 48 22 39 07 440 +48 507 063 416
Krzemiński Leszek główny specjalista + 48 22 39 07 347  
Machałowska Iwona starszy specjalista + 48 22 45 67 579  
Maliński Michał główny specjalista + 48 22 39 07 346  
Perczyńska Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 189  
Ploszka Patrycja główny specjalista + 48 22 39 07 439  
Poczenta Anna główny specjalista + 48 22 39 07 366  
Robak Bartosz główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 552
Sosińska Marta główny specjalista + 48 22 39 07 395  
Strzałkowska Maja główny specjalista + 48 22 39 07 202  
Tarabasz Ilona starszy specjalista +48 22 45 67 525   
Trzciński Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 392  
Wilary Iwona starszy specjalista +48 22 39 07 444  
Wółkiewicz Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 394  
Wyłudek Robert starszy specjalista + 48 22 39 07 181  
Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)
Krasiński Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 330  
Borowicz Katarzyna z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 303  
Sadzyńska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 300  
Witek Justyna ekspert + 48 22 39 07 373  
Sekcja zarządzania programami rozwoju kadry naukowej i szkolnictwa wyższego (SRKW)
Marciniak  Anna kierownik sekcji +48 22 45 67 587  
Badełek-Kotowska Aneta główny specjalista    
Cyran Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 343  
Durkiewicz-Sirocka Marzena główny specjalista + 48 22 39 07 231  
Grzegorczyk Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 404  
Kropop Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 490  
Krycka Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 374  
Napieralska-Stencel Ewelina główny specjalista + 48 22 39 07 388  
Oleksiak Dariusz główny specjalista + 48 22 39 07 413  
Perret-Pogorzelec Nina główny specjalista + 48 22 39 07 216  
Sawicka Aleksandra główny specjalista +48 22 39 07 242  
Sekcja wdrażania i obsługi finansowej (SWF)
Wagner Anna kierownik sekcji +48 22 39 07 288  
Rybińska Aleksandra z-ca kierownika sekcji +48 22 39 07 371  
Antoniewska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 377  
Baraniak Dagmara starszy specjalista + 48 22 39 07 408  
Brudkowska Renata starszy specjalista + 48 22 45 67 522  
Dąbrowska Aleksandra młodszy specjalista + 48 22 45 67 552   
Dmochowska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 183  
Dziwulska Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 376  
Filipek Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 340  
Fluder Tomasz specjalista + 48 22 45 67 545  
Furmanek-Kucharska Aleksandra starszy specjalista    
Goławska Joanna specjalista + 48 22 39 07 452  
Humanicka Alicja specjalista + 48 22 39 07 150  
Jędrusiński Krystian starszy specjalista + 48 22 39 07 450  
Kąkol Anna główny specjalista + 48 22 39 07 390  
Kobylańska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 378  
Kraft Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 531  
Księżopolska Katarzyna starszy specjalista +48 22 45 67 543  
Kwiecień Bartłomiej starszy specjalista + 48 22 39 07 469  
Marszał Bogusława starszy specjalista +48 22 45 67 509  
Mazur Sabina specjalista + 48 22 39 07 243  
Morus Maria starszy specjalista + 48 22 45 67 519  
Moszczeński Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 390  
Piłka Monika specjalista +48 22 45 67 512  
Pogorzelska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 477  
Staniec Monika specjalista + 48 22 45 67 568  
Stokłosa Joanna specjalista + 48 22 39 07 372  
Szafarski Piotr starszy specjalista +48 22 45 67 541  
Węcław Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 498  
Zasłona Agnieszka starszy specjalista    
Żebrowska-Kraszewska Luiza starszy specjalista    
Sekcja sprawozdawczości i monitoringu (SSM)
Narożniak Aleksandra kierownik sekcji + 48 22 39 07 364  
Pokora Barbara starszy specjalista + 48 22 39 07 359 +48 603 230 037
Szymańska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 370  
Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów systemowych i pozakonkursowych (SPSP)
Surman-Stadnik Oliwia koordynator projektu +48 22 39 07 125  
Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych i odwołań (SPO)
Burnos-Stępień Marika specjalista +48 22 45 67 530  
Czechowska Iga starszy specjalista +48 22 39 07 437  
Kuskowska Milena starszy specjalista +48 22 39 07 308  
Mucha Monika specjalista +48 22 39 07 280  
Dział Komercjalizacji (DKM)
Kraszewski Daniel z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 344 +48 519 683 830
Kuc Włodzimierz z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 167  
Miętek Agata z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 386  
Cudna Katarzyna młodszy specjalista + 48 22 39 07 167  
Sekcja projektów systemowych w obszarze transferu technologii (SPST)
Kuśmierowska Renata kierownik sekcji +48 22 39 07 367  
Sekcja innowacyjnych metod zarządzania programami (SIMZP)
Malski-Brodzicki Maciej kierownik sekcji + 48 22 39 07 310 + 48 515 061 543
Domaradz Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 367  
Kamińska Danuta starszy specjalista + 48 22 39 07 540  
Krasuska Ewa główny specjalista +48 22 45 67 578  
Lenart Katarzyna  starszy specjalista    
Liwska-Gołoś Agata główny specjalista +48 22 39 07 184  
Markiewicz Michał koordynator projektu    
Martyniuk Maciej koordynator projektu +48 22 39 07 380  
Misiura Maciej koordynator projektu + 48 22 39 07 566  
Momot Joanna starszy specjalista +48 22 45 67 577  
Piotrowicz Wojciech koordynator projektu + 48 22 39 07 297 +48 785 661 476
Ruzik Aneta starszy specjalista     
Świderska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 407  
Woszczyk Maciej koordynator projektu + 48 22 39 07 362  
Sekcja budowy ekosystemu startupów technologicznych (BEST)
Ziemińska Małgorzata p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 493  
Baran Aldona główny specjalista + 48 22 39 07 389  
Barszcz Michał

koordynator projektu

wydawca BRIdge INFO

+ 48 22 39 07 410  
Nuszkiewicz Maciej młodszy specjalista +48 22 45 67 548  
Paduszyński Jakub współpracownik + 48 22 39 07 329  
Rogowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 223  
Siuchta Sebastian główny specjalista +48 22 39 07 213  
Sławiński Maciej główny specjalista + 48 22 39 07 416  
Wieliczko Magdalena współpracownik +48 22 39 07 164  
Wieloch Marcin młodszy specjalista + 48 22 39 07 409  
Dział Finansowy (DF)
Szwonder Beata dyrektor działu + 48 22 39 07 301  
Dacewicz Agnieszka z-cadyrektora działu + 48 22 39 07 301 +48 507 064 518
Małys Blanka z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 301  
Grochala Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 301  
Żołądek Joanna pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 268  
Sekcja finansowania programów operacyjnych (SFPO)
Florczak Edyta p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 428  
Adamczyk Martyna specjalista    
Brzeziński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 360  
Bylczyńska-Madejak Agnieszka główny specjalista +48 22 45 67 565  
Cabaj Alina główny specjalista + 48 22 39 07 354  
Domańska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 273  
Gontarz Edyta ekspert + 48 22 39 07 357  
Grzędzińska Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Jaskot Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 332  
Józefowicz Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 349  
Kurowska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 334  
Leśnicka-Misaczek Beata główny specjalista + 48 22 39 07 356  
Majchrzak Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 355  
Nowak Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 348  
Pelc Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 336  
Tess Renata starszy specjalista +48 22 45 67 521  
Ziemak Marlena specjalista +48 22 45 67 539  
Sekcja finansowania projektów B+R (SFPBR)
Dąbrowa Sylwia p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 255  
Piętak Katarzyna z-ca kierownik sekcji + 48 22 39 07 190  
Adamek Marek starszy specjalista +48 22 45 67 534  
Ciosmak Karolina specjalista + 48 22 39 07 488  
Cybulska Marzena starszy specjalista + 48 22 39 07 395  
Dębecka Natalia główny specjalista +48 22 39 07 145  
Dulanowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 182  
Gajewska-Bukowicka Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 288  
Grabczak Anna główny specjalista +48 22 39 07 381  
Gruszczyński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 215  
Kanigowska Grażyna starszy specjalista +48 22 45 67 520         
Kępka Anna główny specjalista + 48 22 39 07 464  
Kot Karol główny specjalista + 48 22 39 07 207  
Kwiatkowska Beata starszy specjalista + 48 22 39 07 206  
Miecznik Marta      
Mystkowska-Żurawska Agata starszy specjalista + 48 22 39 07 496  
Płońska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 205  
Prykiel Urszula specjalista + 48 22 39 07 295  
Radziejewska Joanna współpracownik + 48 22 39 07 145  
Rochmińska Elżbieta specjalista +48 22 45 67 547  
Szpura Monika  starszy specjalista +48 22 45 67 594  
Wuls     Karol     specjalista + 48 22 39 07 480   karol.wuls(at)ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania finansowego (SZF)
Kulczyk Rafał kierownik sekcji + 48 22 39 07 214  
Dąbrowska Teresa główny specjalista + 48 22 39 07 151  
Hawrylik Beata główny specjalista + 48 22 39 07 365 + 48 605 432 028
Krasieńko Urszula koordynator zespołu + 48 22 39 07 217  
Marczak Matylda specjalista + 48 22 39 07 427  
Pieńko Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 216  
Sekcja finansowania projektów rozwojowych (SFPR)
Stefaniak-Wolf Agnieszka kierownik sekcji +48 22 39 07 143  
Kerner Agata z-ca kierownika sekcji +48 22 39 07 154  
Bachorski Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 194  
Ciołek Joanna specjalista +48 22 39 07 465  
Figielska Marzena starszy specjalista +48 22 45 67 510  
Jaskóła Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 320  
Kobacka Monika współpracownik + 48 22 39 07 476  
Kopka Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 431  
Maliborska Anna główny specjalista +48 22 39 07 170  
Mężyńska Paulina główny specjalista +48 22 39 07 325  
Palinceusz Ewa starszy specjalista +48 22 39 07 342  
Piasecka Sylwia starszy specjalista +48 22 39 07 136  
Szokiel Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 227  
Szymczak Magdalena główny specjalista + 48 22 45 67 569  
Wróblewska Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 400  
Wypych Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 474  
Zambrzycka Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Zegadło Robert specjalista +48 22 45 67 546  
Stanowisko ds. analiz i nieprawidłowości (SAN)
Kukowka Grzegorz specjalista +48 22 45 67 524  
Saks Krystian główny specjalista + 48 22 39 07 126  
Dział Koordynatorów (DKO)
Samsel Katarzyna dyrektor działu  + 48 22 39 07 156 + 48 515 061 556
Mościcka-Studzińska Aleksandra z-ca dyrektora działu  + 48 22 39 07 177 + 48 785 662 015
Chomczyk Michał koordynator projektu + 48 22 39 07 459 +48 519 687 484
Garlińska Magdalena koordynator projektu + 48 22 39 07 267 +48 505 759 069
Lipiński Gerard koordynator projektu +48 22 39 07 119  + 48 511 081 192
Makowski Oktawian koordynator projektu   + 48 511 081 190
Niemier-Pawłowska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 291  
Palka Marek główny specjalista +48 22 39 07 178 +48 519 683 740
Pawlik Adrianna koordynator projektu + 48 22 39 07 491 +48 515 061 514
Szlagowska-Spychalska  Justyna koordynator projektu   + 48 511 081 162 
Zawadzki Piotr W. koordynator projektu   + 48 511 081 138
Dział Prawny (DP)
Matan Krzysztof radca prawny
dyrektor działu
+ 48 22 39 07 200  
Pióro Aleksandra radca prawny
zastępca dyrektora działu
+ 48 22 39 07 200  
Sekcja ds. umów i opinii prawnych (SUO)
Bednarczuk Katarzyna radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 281  
Sekcja ds. postępowań (SPO)
Żak Ewelina radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 327 + 48 605 430 717
Baran Nina radca prawny +48 22 45 67 526  
Łuszczyński Marcin radca prawny + 48 22 39 07 260   marcin.luszczynski(at)ncbr.gov.pl
Schliske Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 212 + 48 515 061 526
Winnik Magdalena radca prawny + 48 22 39 07 168 +48 519 683 728
Sekcja ds. instrumentów finansowych i prawa nowych technologii (SIF)
Zys Nina p.o. kierownika sekcji +48 22 39 07 313  
Szamowicz Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 414  
Sekcja ds. zarządzania polityką zgodności (compliance) (SZZ)
Glazar-Pacewicz Marta kierownik sekcji +48 22 39 07 463 +48 502 875 319
Samodzielne stanowisko ds. informacji publicznej (SIP)
Sotowski Przemysław radca prawny +48 22 45 67 528   p
Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
Zieliński Zbigniew dyrektor działu + 48 22 39 07 236 + 48 515 061 502
Uszko-Dudzińska Barbara z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 318 + 48 605 432 067
Sekcja zamówień publicznych (SZP)
Dziadecki Bartosz kierownik sekcji +48 22 39 07 222  
Bieleń Olga starszy specjalista +48 22 39 07 305  
Gruszczyński Aleksander starszy specjalista    
Hernik Maja starszy specjalista +48 22 39 07 249  
Kwiecińska Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 173  
Tulibacki Bartosz starszy specjalista    
Sekcja pomocy technicznej (SPT)
Mrozińska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 321  
Murawska Anna główny  specjalista + 48 22 39 07 219  
Rola Łukasz główny specjalista +48 22 39 07 398  
Stępień Karol główny specjalista + 48 22 39 07 225  
Sztobryn Anna główny specjalista +48 22 45 67 572  
Wojno Krzysztof główny specjalista + 48 22 39 07 417  
Sekcja administracyjno-techniczna (SAT)
Kawecka Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 101  
Mazurkiewicz Paweł specjalista    
Obstawski Henryk kierowca + 48 22 39 07 401    
Ołdak Kamila pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Pabich Kinga pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Sekulski Mirosław pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 292 +48 514 115 807
Sobolewski Janusz główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Starachowski Daniel kierowca + 48 22 39 07 406  
 Sekcja kancelarii i archiwum zakładowego (SKA)
Kopernacka Aleksandra kierowik sekcji + 48 22 39 07 120  
Kałęcka Nella współpracownik + 48 22 39 07 120  
Pawlak Jerzy starszy specjalista + 48 22 39 07 432  
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)
Marcinkowski Michał dyrektor działu +48 22 39 07 497 + 48 500 060 785
Pietraszek Elżbieta z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 298 +48 515 061 555
Dudzin Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Garwolińska Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 494 +48 510 803 381
Gierałtowska Anna główny specjalista +48 22 39 07 429  
Graczyk Monika główny specjalista + 48 22 39 07 203  
Kamińska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 287  
Kidoń Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 114  
Kurowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 461  
Malinowski Mariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 323  
Parda Anna starszy specjalista    
Ratyńska Bożena główny specjalista +48 22 39 07 169  
Sikorska Małgorzata główny specjalista +48 22 39 07 137 +48 515 061 550
Szymańska Karolina specjalista +48 22 39 07 358 +48 515 954 959
Turska Katarzyna specjalista    
Dział Księgowości (DK)
Witczak Małgorzata główny księgowy Centrum + 48 22 39 07 230 + 48 515 061 503
Dutkowska Beata koordynator zespołu + 48 22 39 07 232  
Jaszcz Aleksandra koordynator zespołu +48 22 39 07 110  
Jaworska Bogumiła starszy księgowy + 48 22 39 07 204  
Kordos Katarzyna starszy księgowy    
Miłowska Małgorzata specjalista + 48 22 39 07 229  
Śliwka Teresa starszy księgowy + 48 22 39 07 238  

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito