Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Lista pracowników NCBR

drukuj
A A A

Lista pracowników i współpracowników NCBR

 

Nazwisko Imię Stanowisko Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail
Chorowski Maciej dyrektor Centrum +48 22 39 07 105  
Nawrat Aleksander z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 102  
Żmudka Izabela z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 411  
Biuro Dyrektora Centrum (BDC)
Czarnecki Robert dyrektor Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 195  
Bis Joanna z-ca dyrektora Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 448  
Sekcja koordynacji (SKO)
Wajs Andrzej kierownik sekcji + 48 22 39 07 499  
Bień Kinga główny specjalista + 48 22 39 07 105  
Binaś Adrianna młodszy specjalista + 48 22 39 07 352  
Borkowska Edyta starszy specjalista + 48 22 39 07 257  
Grzywacz Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 155  
Kaczmarek Marzena specjalista      
Kossakowska Dominika młodszy specjalista      
Lepianka Magdalena specjalista

+ 48 22 39 07 195

+ 48 22 39 07 411

 
Pniewska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 102  
Przeorek Jakub współpracownik +48 22 45 67 518   
Sekcja ds. kontaktów międzynarodowych (SKM)
Błaszczyk Cezary kierownik sekcji + 48 22 39 07 254  
Barczyk Gracjan starszy specjalista + 48 22 39 07 307  
Sekcja ochrony informacji niejawnych i danych osobowych (SNO)
Malinowski Waldemar

kierownik sekcji

+ 48 22 39 07 159  
Przybyło Daniel starszy specjalista + 48 22 45 67 513  
Kancelaria Tajna (KT)
Hofman Andrzej główny specjalista + 48 22 39 07 294 +48 519 687 495
Sekcja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (SAK)
Szafrański Jerzy kierownik sekcji + 48 22 39 07 289 + 48 785 667 703
Bielak Karol główny specjalista + 48 22 39 07 162  
Lubaś-Krikun Agnieszka audytor wewnętrzny      
Sekcja koordynacji kontroli zarządczej (SKZ)
 Fechner Monika główny specjalista + 48 22 39 07 486  
Dadsi Ann główny specjalista +48 22 39 07 271  
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych  (IOD)
Hofman Andrzej główny specjalista    
Dział Komunikacji i Promocji (DPR)
Szmit Agnieszka dyrektor działu    
Grabowska Anna z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 375  
Barszcz Michał koordynator projektu +48 22 39 07 410  
Chmolewska Beata starszy specjalista +48 22 39 07 405 +48 519 684 083
Ciślak Monika główny specjalista + 48 22 45 67 551 + 48 510 932 299
Janikowska Małgorzata główny specjalista + 48 22 45 67 588 + 48 605 431 273
Konopacki Bartosz starszy specjalista +48 22 39 07 279 +48 518 338 512
Makocka Joanna koordynator projektu + 48 22 39 07 233 +48 519 684 989
Markiewicz Monika główny specjalista + 48 22 39 07 241 +48 519 687 501
Melcer Kamil główny specjalista + 48 22 39 07 466  
Mężyńska Dorota starszy specjalista    
Szcześniak Sebastian główny specjalista + 48 22 39 07 263 +48 519 685 005
Zalewska Anna główny specjalista   + 48 785 661 474
Zych Karolina główny specjalista + 48 22 45 67 597 +48 515 061 523
Sekcja Wsparcia Interesariuszy Centrum (SWI)
Kozłowska-Żukowska Martyna kierownik sekcji +48 22 45 67 529  
Czapska-Kępka Maria starszy specjalista + 48 22 39 07 196  
Jagodzińska Magdalena współpracownik    
Kamińska Iwona współpracownik    
Skibska-Zielińska Małgorzata samodzielne stanowisko Rzecznika Funduszy UE, ekspert + 48 22 39 07 248 + 48 515 061 557
Świerczyńska Marta starszy specjalista    
Dział Systemów Informatycznych (DSI)
Zerhau Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 108    
Janowska Magdalena pracownik obsługi biurowej      
Sekcja wsparcia narzędzi informatycznych (SNI)
Biernacka Ewa kierownik sekcji + 48 22 39 07 272    
Gdowska Katarzyna główny specjalista      
Skrzędziejewska Mariola główny specjalista      
Waś Katarzyna główny specjalista      
Sekcja infrastruktury teleinformatycznej (ST)
Przybylski Maciej kierownik sekcji  +48 22 45 67 567    
Kamiński Paweł specjalista      
Koprowski Patryk specjalista      
Mazurek Maciej główny informatyk      
Nodzykowski Paweł główny informatyk      
Pingot Tomasz informatyk      
Sekcja rozwoju oprogramowania (SO)
Strzałkowski Maciej kierownik sekcji +48 22 45 67 503    
Dział Strategii, Analiz i Ewaluacji (DSAE)
Tokaj-Krzewska Agnieszka dyrektor działu + 48 22 39 07 130  
Banasik Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 469  
Sekcja analiz i ewaluacji (SAE)
Woźniak Monika kierownik sekcji + 48 22 39 07 209 + 48 519 687 512
Baranowski Michał starszy specjalista +48 22 39 07 479  
Kopcińska Martyna  młodszy specjalista +48 22 39 07 462  
Krok-Czyż Katarzyna główny specjalista +48 22 45 67 537  
Pisarek Jolanta starszy specjalista +48 22 39 07 201  
Ziemacki Zbysław główny specjalista + 48 22 39 07 393  
Żołnierski Aleksander główny specjalista + 48 22 39 07 174  
Sekcja monitoringu i sprawozdawczości (SMS)
Bartosiewicz Adam kierownik sekcji +48 22 39 07 314  
Jastrzębska-Karwat  Magdalena starszy specjalista +48 22 39 07 128  
Ostroga Jacek główny specjalista + 48 22 39 07 472  
Turkiewicz Monika młodszy specjalista +48 22 45 67 517  
Sekcja programowania i polityk Unii Europejskiej (SPUE)
Piątkowska Milena kierownik sekcji + 48 22 39 07 383    
Maroń Dorota główny specjalista +48 22 39 07 309    
Pytlarczyk Marta główny specjalista +48 22 39 07 146    
Składanowski Mateusz główny specjalista +48 22 39 07 338    
Stryjek Małgorzata główny specjalista +48 22 39 07 312    
Tendaj Jan główny specjalista +48 22 39 07 165    
Samodzielne stanowisko ds. wsparcia strategicznego rozwoju Centrum (SWSR)
Dyrda Stanisław ekspert + 48 22 39 07 262 + 48 785 660 074
Dział Koordynacji i Współpracy z Ekspertami (DKE)
Sołowiej Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 166    
Toczyska Dorota z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 166    
Skomorowska Kalina współpracownik + 48 22 39 07 166    
Sekcja Wyboru i Oceny Projektów (SWOP)
Hibner Ilona koordynator zespołu + 48 22 39 07 112    
Garlińska Katarzyna współpracownik +48 22 45 67 593    
Gosek Emilia współpracownik      
Grąt Magdalena współpracownik +48 22 45 67 576    
Latacz Ewa starszy specjalista +48 22 39 07 467    
Lenartowicz-Ciesiołkiewicz Karolina starszy specjalista +48 22 39 07 475    
Lepieszka Maja specjalista +48 22 39 07 129    
Łopacka Joanna specjalista +48 22 39 07 176    
Mystkowski Marek starszy specjalista + 48 22 39 07 447    
Nowakowski Piotr specjalista +48 22 39 07 331    
Podniesiński Michał starszy specjalista + 48 22 39 07 276    
Pniewska Ewa współpracownik      
Pyza Agnieszka specjalista +48 22 39 07 306    
Szymanowicz Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 425    
Wiśniewska Ewa współpracownik      
Sekcja wyboru projektów (SWY)
Szacherski Karol kierownik sekcji + 48 22 39 07 185    
Adamus Dominik specjalista +48 22 39 07 192    
Bogacz Sylwia starszy specjalista +48 22 45 67 573    
Długokęcki Paweł starszy specjalista +48 22 39 07 453    
Kamińska Sylwia  główny specjalista +48 22 45 67 598    
Klonowska Justyna starszy specjalista +48 22 39 07 278    
Kłos Karolina starszy specjalista +48 22 39 07 322    
Kucińska Katarzyna specjalista +48 22 39 07 237    
Leszek Karolina specjalista +48 22 39 07 193    
Maliszewska Agnieszka starszy specjalista +48 22 39 07 478    
Matyka Aleksandra starszy specjalista +48 22 39 07 468    
Melon-Kaszkiel Marta główny specjalista +48 22 39 07 111    
Mieczkowska Jolanta główny specjalista +48 22 39 07 250    
Niewadzi Julita współpracownik +48 22 45 67 536    
Plaskota Dariusz starszy specjalista +48 22 45 67 558    
Rafalik Mateusz współpracownik +48 22 45 67 511    
Siwińska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 187    
Skolimowska Anna specjalista + 48 22 39 07 220    
Szaruch Rafał specjalista +48 22 45 67 575    
Walerysiak Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 481    
Wasiuk Magdalena współpracownik +48 22 45 67 580    
Sekcja wyboru projektów II (SWYII)
Lewandowska Agnieszka koordynator zespołu + 48 22 39 07 188    
Bilicz Agnieszka współracownik +48 22 45 67 523    
Ciecierska Ewelina główny specjalista + 48 22 39 07 484    
Goral Anna Maria współpracownik      
Grzybowska Bożena starszy specjalista + 48 22 39 07 337    
Kramek Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 256    
Krzewicki Paweł współpracownik +48 22 45 67 592    
Kurek Łukasz starszy specjalista + 48 22 39 07 368    
Mikaszewska Izabella specjalista +48 22 39 07 607    
Mikulska Aleksandra specjalista + 48 22 39 07 104    
Pawlak Jowita starszy specjalista + 48 22 39 07 157    
Prędki Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 335    
Rataj Daria starszy specjalista + 48 22 39 07 471    
Reguła Ewa specjalista +48 22 45 67 538    
Włoszek Monika specjalista + 48 22 39 07 180    
Żbikowska Angelika specjalista +48 22 45 67 561    
Dział Zarządzania Programami (DZP)
Ostapczuk Anna dyrektor działu + 48 22 39 07 144 + 48 515 061 542
Rzepczyńska Izabela z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 418 + 48 515 061 529
Pryciński Piotr z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 282 + 48 515 061 558
Prokopiuk Emilia specjalista + 48 22 39 07 442  
 Sekcja programów sektorowych (SPSE)
Wrotek Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 221 +48 785 660 155
Bartosiak Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 172 + 48 515 339 202
Borowicz Patrycja specjalista + 48 22  45 67 570  
Celuch Monika współpracownik + 48 22 39 07 240  
Junga Rafał specjalista + 48 22 45 67 557  
Kamińska Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 319 +48 517 428 388
Kuczmarska Olga specjalista + 48 22 45 67 533  
Michalczyk-Brzezina Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 384 +48 515 061 549
Palijczuk Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 158 +48 785 661 473
Skutnik Mateusz starszy specjalista + 48 22 39 07 148 + 48 515 339 175
Ważny Monika współpracownik + 48 22 45 67 532  

Sekcja programów strategicznych (SPST)
Długosz Paulina kierownik sekcji + 48 22 39 07 258 + 48 515 061 517
Budniak-Kot Izabela główny specjalista + 48 22 39 07 247 +48 505 759 064
Górecka Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 253  
Lesiuk Robert współpracownik +48 22 39 07 296  
Mościńska Marta starszy specjalista + 48 22 39 07 470  
Skorupski Tomasz starszy specjalista + 48 22 39 07 275  
Tomaszewska Aneta współpracownik +48 22 39 07 473  
Sekcja programów międzynarodowych  (SPM)
Ratajczak Agnieszka kierownik sekcji +48 22 39 07 147 + 48 785 662 012
Chmielewski Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 109  
Ciupa Renata specjalista +48 22 39 07 435  
Drożdż Jolanta główny specjalista +48 22 39 07 106  
Janczykowska Karolina koordynator projektu +48 22 39 07 293 +48 515 061 554
Jędrzejek Maciej koordynator projektu +48 22 39 07 160 +48 519 684 052
Kosecki Konrad starszy specjalista +48 22 39 07 460  
Maciejko Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 489  
Mickiewicz Dominika główny specjalista + 48 22 39 07 139  
Osiński Jan starszy specjalista + 48 22 39 07 324  
Sroczyńska Hanna koordynator projektu + 48 22 39 07 198  
Szymańska-Rzeźnik Kinga koordynator projektu + 48 22 39 07 457 +48 505 673 613
Wildner Ewelina starszy specjalista + 48 22 39 07 123  
Sekcja programów horyzontalnych (SPH)
Wudarczyk-Czapczuk Jolanta z-ca kierownika sekcji + 48 22 39 07 122 +48 519 684 055
Franciszewska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 284  
Gmaj Juliusz współpracownik + 48 22 45 67 554  
Jaroszko Katarzyna  starszy specjalista + 48 22 45 67 582  
Kępińska-Frąckowiak Anna główny specjalista + 48 22 39 07 454  
Lewocz Agnieszka główny specjalista +48 22 39 07 239  
Mikołajczyk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 252  
Moczulska Katarzyna koordynator projektu   + 48 515 061 519
Nestorowicz Anna starszy specjalista +48  22 39 07 277   
Olejnik Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 234  
Olendzka Magdalena starszy specjalista + 48 22 39 07 456  
Siek Małgorzata specjalista +48 22 39 07 369  
Skubida Paweł główny specjalista +48 22 39 07 339  
Szymańska Monika koordynator projektu + 48 22 39 07 317  
Tomaszewska Iwona koordynator projektu + 48 22 39 07 397 +48 519 687 503
Tucka-Hawrylak Marzena specjalista + 48 22 39 07 131  
Zasłona Adam główny specjalista + 48 22 39 07 142  
Sekcja programów kooperacyjnych (SPK)
Murawski Jakub kierownik sekcji + 48 22 39 07 171 +48 519 683 989
Dragan Elżbieta starszy specjalista + 48 22 39 07 140  
Dudzińska Wioletta starszy specjalista + 48 22 39 07 138  
Jachimek Martyna specjalista +48 22 45 67 581   martyna.jachimek(at)ncbr.gov.pl
Liszewska Aleksandra współpracownik +48 22 45 67 553  
Madrak Karolina główny specjalista +48 22 39 07 135  
Osial Tomasz koordynator projektu +48 22 39 07 235 +48 519 684 140
Sionek Rafał starszy specjalista + 48 22 39 07 211  
Sobczak Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 107  
Sekcja programów dla przedsiębiorców (SPP)
Stradowska-Cholewa Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 423 + 48 519 683 962
Bąk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 399  
Bederska Marlena starszy specjalista +48 22 45 67 563  
Czerwińska-Walerowicz Katarzyna koordynator projektu + 48 22 39 07 224 +48 605 431 739
Czyżewski Paweł główny specjalista + 48 22 39 07 350 +48 605 562 588
Gontarz Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 419  
Grzebalska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 449 +48 605 985 937
Guberow Marta główny specjalista + 48 22 39 07 433 +48 507 063 234
Jankowska Natalia pracownik obsługi biurowej +48 22 39 07 351 +48 507 064 498
Juszczyk Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 315 + 48 605 431 261
Kołtan Jadwiga starszy specjalista +48 22 39 07 179 +48 516 958 492
Kotkowska Wioletta koordynator projektu + 48 22 39 07 304 +48 667 878 694
Kowalczyk Marta specjalista +48 22 45 67 507  
Kubiak Anna główny specjalista + 48 22 39 07 245 +48 519 683 787
Kułaga Karol specjalista + 48 22 39 07 451  
Malinowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 483 +48 516 958 419
Pełkowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 455 +48 507 064 489
Reder Magdalena specjalista + 48 22 39 07 328  
Rosińska Dominika starszy specjalista + 48 22 39 07 385  
Sagan Daniel młodszy specjalista +48 22 45 67 591  
Smyła Jacek koordynator projektu + 48 22 39 07 152 +48 511 081 218
Stępień Anna główny specjalista + 48 22 39 07 210  
Tarczyński Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 584  
Trzcińska Julia młodszy specjalista +48 22 45 67 590  
Wieczorkiewicz Magdalena specjalista +48 22 45 67 504  
Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)
Łaba Krzysztof dyrektor działu + 48 22 39 07 266  
Styczeń Krzysztof zastępca dyrektora działu + 48 22 39 07 434  
Sekcja zarządzania programami i projektami (SZPP)
Wilbik Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 265  
Jastrzębski Dariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 316 +48 515 061 553
Kurowska Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 116  
Potyralski Michał starszy specjalista + 48 22 39 07 118  
Rutkowska Bożena główny specjalista + 48 22 39 07 264  
Szymczuk Piotr starszy specjalista +48 22 39 07 269  
Sekcja programów strategicznych i międzynarodowych (SPSiM)
Dominikowski Zygmunt współpracownik    
Pastuszek-Lipińska Barbara główny specjalista + 48 22 39 07 302 +48 514 115 803
Wikło Maciej współpracownik + 48 22 39 07 420  
Sekcja planowania, monitoringu i sprawozdawczości (SPMiS)
Grześkowiak Angelika kierownik sekcji + 48 22 39 07 266  
Gagatek Joanna koordynator zespołu + 48 22 39 07 424  
Łuszczyńska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 426  
Skocki Dariusz koordynator zespołu +48 22 39 07 495  
Tokarski Jerzy główny specjalista + 48 22 39 07 251  
Dział Kontroli Projektów (DKP) 
Grzegorzewski Maciej dyrektor działu   + 48 515 061 533
Mazur Agnieszka z-ca dyrektora działu    
Brus Andrzej z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 341 + 48 781 195 658
Sekcja Analiz i Nadzoru nad Zagrożeniami (SAZ)
Bańka Marcin starszy specjalista + 48 22 39 07 132 +48 518 338 451
Sekcja Kontroli Projektów Finansowanych z EFRR (SFR)
Gruda Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 115 wew. 611  
Kędziora Wanda starszy specjalista + 48 22 39 07 394  
Kopeć Agnieszka starszy specjalista    
Poczenta Anna główny specjalista + 48 22 39 07 366  
Sosińska Marta główny specjalista + 48 22 39 07 395  
Trzciński Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 392  
Wółkiewicz Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 394  
Sekcja Kontroli Projektów Finansowanych z EFS (SFS)
Ardyn Jakub starszy specjalista + 48 22 39 07 197  
Darmochwał Dagmara główny specjalista + 48 22 39 07 345  
Jarosławska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 382  
Kozłyk Jarosław starszy specjalista + 48 22 39 07 440 +48 507 063 416
Krzemiński Leszek główny specjalista + 48 22 39 07 347  
Maliński MIchał główny specjalista + 48 22 39 07 346  
Tarabasz Ilona starszy specjalista +48 22 45 67 525   
Sekcja Kontroli Projektów Krajowych i Międzynarodowych (SKR) 
Dykiel Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 485  
Jewczak Weronika starszy specjalista +48 22 45 67 560  
Kalisiewicz Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 535
Machałowska Iwona starszy specjalista + 48 22 45 67 579  
Robak Bartosz główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 552
Strzałkowska Maja główny specjalista + 48 22 39 07 202  
Wilary Iwona starszy specjalista +48 22 39 07 444  
Wyłudek Robert starszy specjalista + 48 22 39 07 181  
Sekcja Kontroli Projektów z Udziałem Funduszy Kapitałowych (SFK)
Burkacka Sylwia główny specjalista + 48 22 39 07 412  
Korecka Izabela starszy specjalista + 48 22 39 07 445  
Perczyńska Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 189  
Ploszka Patrycja główny specjalista + 48 22 39 07 439  
Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)
Krasiński Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 330  
Borowicz Katarzyna z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 303  
Sadzyńska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 300  
Sekcja programowania i wyboru projektów (SPW)
Marciniak  Anna kierownik sekcji +48 22 45 67 587  
Badełek-Kotowska Aneta główny specjalista    
Bukowiecka Magdalena starszy specjalista + 48 22 39 07 299  
Cyran Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 343  
Durkiewicz-Sirocka Marzena główny specjalista + 48 22 39 07 231  
Grzegorczyk Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 404  
Kropop Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 490  
Krycka Aneta główny specjalista    
Napieralska-Stencel Ewelina główny specjalista    
Oleksiak Dariusz główny specjalista + 48 22 39 07 413  
Perret-Pogorzelec Nina główny specjalista + 48 22 39 07 216  
Sawicka Aleksandra główny specjalista +48 22 39 07 242  
Sekcja wdrażania i rozliczania projektów (SWR)
Wagner Anna kierownik sekcji +48 22 39 07 288  
Rybińska-Rytka Aleksandra z-ca kierownika sekcji +48 22 39 07 371  
Antoniewska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 377  
Baraniak Dagmara starszy specjalista + 48 22 39 07 408  
Brudkowska Renata starszy specjalista    
Czarnoba Gabriela starszy specjalista    
Dąbrowska Aleksandra specjalista + 48 22 45 67 552   
Dmochowska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 183  
Dziwulska Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 376  
Fluder Tomasz specjalista + 48 22 45 67 545  
Furmanek-Kucharska Aleksandra starszy specjalista    
Goławska Joanna współpracownik + 48 22 39 07 452  
Humanicka Alicja specjalista + 48 22 39 07 150  
Jadwiszczak Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 340  
Jędrusiński Krystian starszy specjalista + 48 22 39 07 450  
Kalata Joanna specjalista + 48 22 39 07 372  
Kąkol Anna główny specjalista + 48 22 39 07 390  
Kierska Sylwia współpracownik + 48 22 39 07 452  
Kobylańska Anna główny specjalista    
Kraft Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 531  
Księżopolska Katarzyna starszy specjalista +48 22 45 67 543  
Kwiecień Bartłomiej starszy specjalista    
Marszał Bogusława starszy specjalista +48 22 45 67 509  
Mazur Sabina starszy specjalista + 48 22 39 07 243  
Morus Maria starszy specjalista + 48 22 45 67 519  
Moszczeński Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 390  
Pętlicka-Groń Monika główny specjalista + 48 22 39 07 403  
Piłka Monika starszy specjalista +48 22 45 67 512  
Pogorzelska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 477  
Rudnicka Marta starszy specjalista + 48 22 39 07 378  
Staniec Monika specjalista + 48 22 45 67 568  
Szafarski Piotr starszy specjalista +48 22 45 67 541  
Trestka Małgorzata główny specjalista    
Troć Monika starszy specjalista    
Walasek Albert starszy specjalista + 48 22 45 67 522  
Węcław Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 498  
Zasłona Agnieszka starszy specjalista    
Żebrowska-Kraszewska Luiza starszy specjalista    
Sekcja sprawozdawczości i monitoringu (SSM)
Narożniak Aleksandra kierownik sekcji + 48 22 39 07 364  
Pokora Barbara starszy specjalista + 48 22 39 07 359 +48 603 230 037
Szymańska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 370  
Samodzielne stanowisko ds. projektów pozakonkursowych (SSPP)
Surman-Stadnik Oliwia koordynator projektu +48 22 39 07 125  
Samodzielne stanowisko ds. obsługi finansowej i prognoz (SSOF)
Witek Justyna ekspert + 48 22 39 07 373  
Sekcja ds. prawnych i procedury odwoławczej (SPO)
Kuskowska Milena kierownik sekcji +48 22 39 07 308  
Burnos-Stępień Marika specjalista +48 22 45 67 530  
Czechowska Iga starszy specjalista +48 22 39 07 437  
Mucha Monika specjalista +48 22 39 07 280  
Dział Komercjalizacji  (DKM)
Kraszewski Daniel z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 344 +48 519 683 830
Dział Inwestycji B+R  (DIBR)
Kuc Włodzimierz p.o dyrektora działu + 48 22 39 07 167  
Baran Aldona główny specjalista + 48 22 39 07 389  
Bobruk Ignacy współpracownik + 48 22 39 07 186  
Cudna Katarzyna współpracownik + 48 22 39 07 167  
Karasiński Arkadiusz współpracownik    
Nuszkiewicz Maciej współpracownik    
Paduszyński Jakub współpracownik + 48 22 39 07 329 +48 517 149 591
Rogowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 223  
Roman Edyta koordynator projektu + 48 22 39 07 141 +48 785 660 158
Sławiński Maciej główny specjalista + 48 22 39 07 416  
Stępniewski Juliusz współpracownik +48 22 39 07 115 wew. 615  
Wieliczko Magdalena współpracownik +48 22 39 07 164  
Ziemińska Małgorzata p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 493 +48 517 149 560
Dział rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami (DRIM)
Martyniuk Maciej dyrektor działu +48 22 39 07 380 +48 513 709 102
Miętek Agata z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 386  
Domaradz Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 367  
Kamińska Danuta starszy specjalista + 48 22 39 07 540  
Krasuska Ewa główny specjalista +48 22 45 67 578  
Lenart Katarzyna  starszy specjalista    
Liwska-Gołoś Agata główny specjalista +48 22 39 07 184  
Malski-Brodzicki Maciej kierownik sekcji + 48 22 39 07 310 + 48 515 061 543
Markiewicz Michał koordynator projektu    
Mikołajczuk-Zychora Anna starszy specjalista +48 22 45 67 516  
Momot Joanna starszy specjalista +48 22 45 67 577  
Piotrowicz Wojciech koordynator projektu + 48 22 39 07 297 +48 785 661 476
Ruzik Aneta starszy specjalista     
Świderska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 407  
Woszczyk Maciej koordynator projektu + 48 22 39 07 362  
Dział Finansowy (DF)
Szwonder Beata dyrektor działu + 48 22 39 07 301  
Dacewicz Agnieszka z-cadyrektora działu + 48 22 39 07 301 +48 507 064 518
Małys Blanka z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 301  
Grochala Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 301  
Żołądek Joanna pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 268  
Sekcja finansowania programów operacyjnych (SFPO)
Florczak Edyta p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 428  
Kanigowska Grażyna p.o. z-cy kierownika sekcji +48 22 45 67 520  
Adamczyk Martyna starszy specjalista + 48 22 39 07 333  
Brzeziński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 360  
Bylczyńska-Madejak Agnieszka główny specjalista +48 22 45 67 565  
Cabaj Alina główny specjalista + 48 22 39 07 354  
Domańska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 273  
Gontarz Edyta ekspert + 48 22 39 07 357  
Grzędzińska Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Jaskot Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 332  
Józefowicz Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 349  
Kurowska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 334  
Leśnicka-Misaczek Beata główny specjalista + 48 22 39 07 356  
Majchrzak Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 355  
Nowak Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 348  
Pelc Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 336  
Tess Renata starszy specjalista +48 22 45 67 521  
Ziemak Marlena specjalista +48 22 45 67 539  
Sekcja finansowania projektów B+R (SFPBR)
Dąbrowa Sylwia kierownik sekcji + 48 22 39 07 255  
Piętak Katarzyna z-ca kierownik sekcji + 48 22 39 07 190  
Adamek Marek starszy specjalista +48 22 45 67 534  
Ciołakowska Aleksandra wspólpracownik + 48 22 39 07 301 wew. 614  
Ciosmak Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 488  
Cybulska Marzena starszy specjalista + 48 22 39 07 395  
Dębecka Natalia główny specjalista +48 22 39 07 145  
Dulanowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 182  
Gajewska-Bukowicka Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 288  
Grabczak Anna główny specjalista +48 22 39 07 381  
Gruszczyński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 215  
Kępka Anna główny specjalista + 48 22 39 07 464  
Kot Karol główny specjalista + 48 22 39 07 207  
Kwiatkowska Beata starszy specjalista + 48 22 39 07 206  
Miecznik Marta współpracownik +48 22 45 67 506  
Mystkowska-Żurawska Agata starszy specjalista + 48 22 39 07 496  
Płońska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 205  
Prykiel Urszula specjalista + 48 22 39 07 295  
Radziejewska Joanna współpracownik + 48 22 39 07 145  
Rochmińska Elżbieta specjalista +48 22 45 67 547  
Szpura Monika  starszy specjalista +48 22 45 67 594  
Wuls     Karol     specjalista + 48 22 39 07 480   karol.wuls(at)ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania finansowego (SZF)
Kulczyk Rafał kierownik sekcji + 48 22 39 07 214  
Dąbrowska Teresa główny specjalista + 48 22 39 07 151  
Hawrylik Beata główny specjalista + 48 22 39 07 365 + 48 605 432 028
Krasieńko Urszula koordynator zespołu + 48 22 39 07 217  
Marczak Matylda specjalista + 48 22 39 07 427  
Pieńko Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 216  
Sekcja finansowania projektów rozwojowych (SFPR)
Stefaniak-Wolf Agnieszka kierownik sekcji +48 22 39 07 143  
Kerner Agata z-ca kierownika sekcji +48 22 39 07 154  
Bachorski Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 194  
Ciołek Joanna specjalista +48 22 39 07 465  
Figielska Marzena starszy specjalista +48 22 45 67 510  
Jaskóła Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 320  
Kobacka Monika współpracownik + 48 22 39 07 476  
Kopka Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 431  
Mężyńska Paulina główny specjalista +48 22 39 07 325  
Palinceusz Ewa starszy specjalista +48 22 39 07 342  
Piasecka Sylwia starszy specjalista +48 22 39 07 136  
Szokiel Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 227  
Szymczak Magdalena główny specjalista + 48 22 45 67 569  
Wróblewska Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 400  
Wypych Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 474  
Zambrzycka Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Zegadło Robert specjalista +48 22 45 67 546  
Stanowisko ds. analiz i nieprawidłowości (SAN)
Kukowka Grzegorz specjalista +48 22 45 67 524  
Saks Krystian główny specjalista + 48 22 39 07 126  
Dział Koordynatorów (DKO)
Samsel Katarzyna dyrektor działu  + 48 22 39 07 156 + 48 515 061 556
Mościcka-Studzińska Aleksandra z-ca dyrektora działu  + 48 22 39 07 177 + 48 785 662 015
Chomczyk Michał koordynator projektu + 48 22 39 07 459 +48 519 687 484
Garlińska Magdalena koordynator projektu + 48 22 39 07 267 +48 505 759 069
Lipiński Gerard koordynator projektu +48 22 39 07 119  + 48 511 081 192
Makowski Oktawian koordynator projektu   + 48 511 081 190
Niemier-Pawłowska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 291  
Palka Marek główny specjalista +48 22 39 07 178 +48 519 683 740
Pawlik Adrianna koordynator projektu + 48 22 39 07 491 +48 515 061 514
Szlagowska-Spychalska  Justyna koordynator projektu   + 48 511 081 162 
Zawadzki Piotr W. koordynator projektu   + 48 511 081 138
Dział Prawny (DP)
Matan Krzysztof radca prawny
dyrektor działu
+ 48 22 39 07 200  
Pióro Aleksandra radca prawny
zastępca dyrektora działu
+ 48 22 39 07 200  
Sekcja ds. umów i opinii prawnych (SUO)
Bednarczuk Katarzyna radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 281  
Sekcja ds. postępowań (SPO)
Żak Ewelina radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 327 + 48 605 430 717
Baran Nina radca prawny +48 22 45 67 526  
Łuszczyński Marcin radca prawny + 48 22 39 07 260   marcin.luszczynski(at)ncbr.gov.pl
Schliske Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 212 + 48 515 061 526
Winnik Magdalena radca prawny + 48 22 39 07 168 +48 519 683 728
Sekcja ds. instrumentów finansowych i prawa nowych technologii (SIF)
Zys Nina kierownik sekcji +48 22 39 07 313  
Szamowicz Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 414  
Sekcja ds. zarządzania polityką zgodności (compliance) (SZZ)
Glazar-Pacewicz Marta kierownik sekcji +48 22 39 07 463 +48 502 875 319
Samodzielne stanowisko ds. informacji publicznej (SIP)
Sotowski Przemysław radca prawny +48 22 45 67 528   p
Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
Zieliński Zbigniew dyrektor działu + 48 22 39 07 236 + 48 515 061 502
Uszko-Dudzińska Barbara z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 318 + 48 605 432 067
Sekcja zamówień publicznych (SZP)
Dziadecki Bartosz kierownik sekcji +48 22 39 07 222  
Bieleń Olga starszy specjalista +48 22 39 07 305  
Gruszczyński Aleksander starszy specjalista    
Hernik Maja starszy specjalista +48 22 39 07 249  
Kwiecińska Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 173  
Tulibacki Bartosz starszy specjalista    
Sekcja pomocy technicznej (SPT)
Mrozińska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 321  
Murawska Anna główny  specjalista + 48 22 39 07 219  
Rola Łukasz główny specjalista +48 22 39 07 398  
Stępień Karol główny specjalista + 48 22 39 07 225  
Sztobryn Anna główny specjalista +48 22 45 67 572  
Wojno Krzysztof główny specjalista + 48 22 39 07 417  
Sekcja administracyjno-techniczna (SAT)
Matuszewski Aleksander kierownik sekcji +48 22 39 07 487  
Kawecka Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 101  
Mazurkiewicz Paweł specjalista    
Obstawski Henryk kierowca + 48 22 39 07 401    
Ołdak Kamila pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Pabich Kinga pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Sekulski Mirosław pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 292 +48 514 115 807
Sobolewski Janusz główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Starachowski Daniel kierowca + 48 22 39 07 406  
 Sekcja kancelarii i archiwum zakładowego (SKA)
Kopernacka Aleksandra kierownik sekcji + 48 22 45 67 550  
Kałęcka Nella współpracownik + 48 22 39 07 120  
Pawlak Jerzy starszy specjalista + 48 22 39 07 432  
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)
Marcinkowski Michał dyrektor działu +48 22 39 07 497 + 48 500 060 785
Pietraszek Elżbieta z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 298 +48 515 061 555
Dudzin Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Garwolińska Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 494 +48 510 803 381
Gierałtowska Anna główny specjalista +48 22 39 07 429  
Graczyk Monika główny specjalista + 48 22 39 07 203  
Kamińska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 287  
Kidoń Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 114  
Kurowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 461  
Malinowski Mariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 323  
Parda Anna starszy specjalista    
Ratyńska Bożena główny specjalista +48 22 39 07 169  
Sikorska Małgorzata główny specjalista +48 22 39 07 137 +48 515 061 550
Szymańska Karolina specjalista +48 22 39 07 358 +48 515 954 959
Turska Katarzyna specjalista    
Dział Księgowości (DK)
Witczak Małgorzata główny księgowy Centrum + 48 22 39 07 230 + 48 515 061 503
Dutkowska Beata koordynator zespołu + 48 22 39 07 232  
Jaszcz Aleksandra koordynator zespołu +48 22 39 07 110  
Jaworska Bogumiła starszy księgowy + 48 22 39 07 204  
Miłowska Małgorzata specjalista + 48 22 39 07 229  
Śliwka Teresa starszy księgowy + 48 22 39 07 238  
Wodyńska Romana księgowa + 48 22 39 07 175  

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito