Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Lista pracowników NCBR

drukuj
A A A

Lista pracowników i współpracowników NCBR

 

Nazwisko Imię Stanowisko Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail
Chorowski Maciej dyrektor Centrum +48 22 39 07 105  
Nawrat Aleksander z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 102  
Żmudka Izabela z-ca dyrektora Centrum +48 22 39 07 411  
Biuro Dyrektora Centrum (BDC)
Czarnecki Robert dyrektor Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 195  
Bis Joanna z-ca dyrektora Biura Dyrektora Centrum + 48 22 39 07 448  
Monkiewicz Kazimierz ekspert + 48 22 39 07 285  
Sekcja koordynacji (BDC)
Wajs Andrzej kierownik sekcji + 48 22 39 07 499  
Bień Kinga specjalista + 48 22 39 07 105  
Binaś Adrianna młodszy specjalista + 48 22 39 07 352  
Borkowska Edyta starszy specjalista + 48 22 39 07 257  
Grzywacz Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 155  
Kaczmarek Marzena specjalista + 48 22 39 07 105  
Kossakowska Dominika młodszy specjalista + 48 22 39 07 352  
Lepianka Magdalena specjalista

+ 48 22 39 07 195

+ 48 22 39 07 411

 
Niemier-Pawłowska Ewa starszy specjalista + 48 22 39 07 291  
Pniewska Anna specjalista + 48 22 39 07 102  
Przeorek Jakub współpracownik +48 22 45 67 518   
Sekcja ds. kontaktów międzynarodowych 
Błaszczyk Cezary kierownik sekcji + 48 22 39 07 254  
Barczyk Gracjan starszy specjalista + 48 22 39 07 307  
Sekcja ochrony informacji niejawnych i danych osobowych (SNO)
Malinowski Waldemar

kierownik sekcji

+ 48 22 39 07 159  
Przybyło Daniel starszy specjalista + 48 22 45 67 513  
Kancelaria tajna (SNO)
Hofman Andrzej główny specjalista/
kierownik kancelarii tajnej
+ 48 22 39 07 294 +48 519 687 495
Sekcja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (SAK)
Szafrański Jerzy kierownik sekcji + 48 22 39 07 289 + 48 785 667 703
Bielak Karol główny specjalista + 48 22 39 07 162  
Lubaś-Krikun Agnieszka audytor wewnętrzny + 48 22 39 07 472  
Stelmaszczyk Łukasz audytor wewnętrzny + 48 22 45 67 595  
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej
 Fechner Monika główny specjalista + 48 22 39 07 486  
Dział Komunikacji i Promocji (DPR)
Szmit Agnieszka dyrektor działu    
Grabowska Anna z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 375  
Chmolewska Beata starszy specjalista +48 22 39 07 405 +48 519 684 083
Ciślak Monika główny specjalista + 48 22 45 67 551 + 48 510 932 299
Janikowska Małgorzata główny specjalista + 48 22 45 67 588 + 48 605 431 273
Konopacki Bartosz starszy specjalista +48 22 39 07 279 +48 518 338 512
Makocka Joanna koordynator projektu + 48 22 39 07 233 +48 519 684 989
Markiewicz Monika główny specjalista + 48 22 39 07 241 +48 519 687 501
Melcer Kamil główny specjalista + 48 22 39 07 466  
Mężyńska Dorota starszy specjalista    
Szcześniak Sebastian główny specjalista + 48 22 39 07 263 +48 519 685 005
Zalewska Anna główny specjalista   + 48 785 661 474
Zych Karolina główny specjalista + 48 22 45 67 597 +48 515 061 523
Dział Systemów Informatycznych (DSI)
Zerhau Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 108  
Janowska Magdalena      
Sekcja wsparcia narzędzi informatycznych
Biernacka Ewa kierownik sekcji + 48 22 39 07 272  
Kociel Paweł główny specjalista + 48 22 39 07 402 +48 515 061 522
Kwiatkowski Mateusz główny specjalista + 48 22 39 07 228  
Skrzędziejewska Mariola główny specjalista + 48 22 39 07 270  
Waś Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 121  
Sekcja infrastruktury teleinformatycznej
Przybylski Maciej kierownik sekcji    
Kamiński Paweł specjalista + 48 22 39 07 115  
Koprowski Patryk specjalista + 48 22 39 07 115  
Mazurek Maciej główny informatyk    
Nodzykowski Paweł główny informatyk    
Pingot Tomasz informatyk    
Dział Strategii, Analiz i Ewaluacji (DSAE)
Tokaj-Krzewska Agnieszka dyrektor działu + 48 22 39 07 130 +48 515 061 532
Banasik Katarzyna specjalista    
Skibska-Zielińska Małgorzata ekspert + 48 22 39 07 248 + 48 515 061 557
Sekcja analiz i ewaluacji
Woźniak Monika kierownik sekcji + 48 22 39 07 209 + 48 519 687 512
Baranowski Michał starszy specjalista +48 22 39 07 479  
Kopcińska Martyna  młodszy specjalista +48 22 39 07 462  
Krok-Czyż Katarzyna główny specjalista    
Pisarek Jolanta starszy specjalista +48 22 39 07 201  
Ziemacki Zbysław główny specjalista + 48 22 39 07 393  
Żołnierski Aleksander główny specjalista + 48 22 39 07 174  
Sekcja monitoringu i sprawozdawczości
Bartosiewicz Adam kierownik sekcji +48 22 39 07 314  
Jastrzębska-Karwat  Magdalena starszy specjalista +48 22 39 07 128  
Ostroga Jacek główny specjalista    
Turkiewicz Monika młodszy specjalista    
Samodzielne stanowisko ds. wsparcia strategicznego rozwoju Centrum 
Dyrda Stanisław ekspert + 48 22 39 07 262 + 48 785 660 074
Sekcja Wsparcia Interesariuszy Centrum
Kozłowska-Żukowska Martyna kierownik sekcji    
Czapska-Kępka Maria starszy specjalista    
Świerczyńska Marta starszy specjalista    
Dział Koordynacji i Współpracy z Ekspertami (DKE)
Sołowiej Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 166  
Toczyska Dorota z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 163 +48 501 075 411
Pniewska Ewa współpracownik + 48 22 39 07 166  
Sekcja współpracy z ekspertami (DKE)
Hibner Ilona koordynator zespołu + 48 22 39 07 112  
Garlińska Katarzyna współpracownik +48 22 45 67 593  
Grąt Magdalena współpracownik    
Latacz Ewa starszy specjalista + 48 22 39 07 467  
Lenartowicz-Ciesiołkiewicz Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 475  
Lepieszka Maja specjalista + 48 22 39 07 129  
Łopacka Joanna specjalista + 48 22 39 07 176  
Nowakowski Piotr specjalista + 48 22 39 07 331  
Parysek Marta współpracownik + 48 22 39 07 129  
Sekcja programowania i polityk Unii Europejskiej (DKE)
Piątkowska Milena kierownik sekcji + 48 22 39 07 383 +48 514 115 804
Dadsi Ann główny specjalista + 48 22 39 07 271  
Maroń Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 309  
Pytlarczyk Marta główny specjalista + 48 22 39 07 146  
Składanowski Mateusz główny specjalista + 48 22 39 07 338  
Stryjek Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 312  
Tendaj Jan główny specjalista +48 22 39 07 165 +48 726 189 816
Sekcja wyboru projektów (DKE)
Szacherski Karol kierownik sekcji + 48 22 39 07 185  
Adamus Dominik specjalista + 48 22 39 07 192  
Długokęcki Paweł starszy specjalista + 48 22 39 07 453  
Kamińska Sylwia  główny specjalista + 48 22 45 67 598  
Klonowska Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 278  
Kłos Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 322  
Kucińska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 237  
Leszek Karolina specjalista + 48 22 39 07 193  
Maliszewska Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 478  
Matyka Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 468  
Melon-Kaszkiel Marta główny specjalista + 48 22 39 07 111  
Mieczkowska Jolanta starszy specjalista + 48 22 39 07 250 +48 507 064 544
Niewadzi Julita pracownik obłsugi biurowej    
Patoka Sylwia starszy specjalista + 48 22 45 67 573  
Plaskota Dariusz starszy specjalista   +48 519 684 013
Rafalik Mateusz współpracownik +48 22 45 67 511  
Siwińska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 187  
Skolimowska Anna specjalista + 48 22 39 07  220 +48 501 001 481 
Szaruch Rafał specjalista   +48 511 473 453
Walerysiak Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 481  
Wasiuk Magdalena współpracownik + 48 22 45 67 580  
Sekcja wyboru projektów II (DKE)
Lewandowska Agnieszka koordynator zespołu + 48 22 39 07 188  
Bilicz Agnieszka współracownik    
Bukowiecka Magdalena starszy specjalista + 48 22 39 07 299  
Ciecierska Ewelina główny specjalista + 48 22 39 07 484  
Grzybowska Bożena starszy specjalista + 48 22 39 07 337  
Kramek Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 256  
Krzewicki Paweł współpracownik +48 22 45 67 592  
Kurek Łukasz starszy specjalista + 48 22 39 07 368  
Mikulska Aleksandra specjalista + 48 22 39 07 104  
Mystkowski Marek starszy specjalista + 48 22 39 07 447  
Pawlak Jowita starszy specjalista + 48 22 39 07 157  
Pętlicka-Groń Monika główny specjalista + 48 22 39 07 403  
Pietruszyńska Katarzyna koordynator projektu + 48 22 39 07 274  
Podniesiński Michał starszy specjalista +48 22 39 07 276  
Prędki Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 335 +48 690 546 023
Rataj Daria starszy specjalista + 48 22 39 07 471  
Reguła Ewa specjalista + 48 22 45 67 538  
Szymanowicz Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 425  
Włoszek Monika specjalista + 48 22 39 07 180  
Żbikowska Angelika specjalista +48 22 45 67 561  
Sekcja kontroli wewnętrznej (DKE)
Gosek Emilia wspólpracownik + 48 22 39 07 497  
Dział Zarządzania Programami (DZP)
Ostapczuk Anna dyrektor działu + 48 22 39 07 144 + 48 515 061 542
Ratajczak Agnieszka p.o. z-cy dyrektora działu +48 22 39 07 147 + 48 785 662 012
Rzepczyńska Izabela z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 418 + 48 515 061 529
Kraszewski Daniel z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 344 +48 519 683 830
Pryciński Piotr z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 282 + 48 515 061 558
Prokopiuk Emilia specjalista + 48 22 39 07 442  
 Sekcja programów sektorowych (DZP)
Wrotek Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 221 +48 785 660 155
Bartosiak Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 172 + 48 515 339 202
Borowicz Patrycja specjalista + 48 22  45 67 570  
Grobela Justyna starszy specjalista + 48 22 45 67 532  
Junga Rafał specjalista + 48 22 45 67 557  
Kamińska Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 319 +48 517 428 388
Kuczmarska Olga współpracownik + 48 22 45 67 533  
Michalczyk-Brzezina Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 384 +48 515 061 549
Mor Dorota specjalista + 48 22 39 07 422  
Palijczuk Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 158 +48 785 661 473
Roman Edyta koordynator projektu + 48 22 39 07 141 + 48 785 660 158
Skutnik Mateusz starszy specjalista + 48 22 39 07 148 + 48 515 339 175
Szlaska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 240 +48 505 759 073
Zera Przemysław specjalista + 48 22 45 67 515  
Sekcja programów strategicznych (DZP)
Długosz Paulina kierownik sekcji + 48 22 39 07 258 + 48 515 061 517
Budniak-Kot Izabela koordynator projektu + 48 22 39 07 247 +48 505 759 064
Górecka Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 253  
Lesiuk Robert współpracownik +48 22 39 07 296  
Maślikowska Barbara główny specjalista + 48 22 39 07 127  
Mościńska Marta starszy specjalista + 48 22 39 07 470  
Skorupski Tomasz starszy specjalista + 48 22 39 07 275  
Tomaszewska Aneta współpracownik +48 22 39 07 473  
Sekcja programów międzynarodowych  (DZP)
Jędrzejek Maciej p.o. kierownika sekcji +48 22 39 07 160 +48 519 684 052
Chmielewski Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 109  
Drożdż Jolanta główny specjalista +48 22 39 07 106  
Janczykowska Karolina koordynator projektu +48 22 39 07 293 +48 515 061 554
Kapera Renata specjalista +48 22 39 07 435  
Kosecki Konrad starszy specjalista +48 22 39 07 460  
Maciejko Krystyna główny specjalista + 48 22 39 07 489  
Osiński Jan starszy specjalista + 48 22 39 07 324  
Sroczyńska Hanna koordynator projektu + 48 22 39 07 198  
Szymańska-Rzeźnik Kinga koordynator projektu + 48 22 39 07 457 +48 505 673 613
Wildner Ewelina starszy specjalista + 48 22 39 07 123  
Sekcja programów horyzontalnych (DZP)
Kaźmierczak Adam kierownik sekcji + 48 22 39 07 244 + 48 515 061 551
Wudarczyk-Czapczuk Jolanta p.o. z-cy kierownik sekcji + 48 22 39 07 122 +48 519 684 055
Franciszewska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 284  
Jaroszko Katarzyna  starszy specjalista + 48 22 39 07 290  
Kępińska-Frąckowiak Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 454  
Lewocz Agnieszka główny specjalista +48 22 39 07 239  
Mikołajczyk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 252  
Moczulska Katarzyna koordynator projektu   + 48 515 061 519
Olejnik Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 234  
Olendzka Magdalena starszy specjalista + 48 22 39 07 456  
Siek Małgorzata specjalista +48 22 39 07 369  
Skubida Paweł główny specjalista +48 22 39 07 339  
Szymańska Monika główny specjalista + 48 22 39 07 317  
Tomaszewska Iwona koordynator projektu + 48 22 39 07 397 +48 519 687 503
Tucka-Hawrylak Marzena specjalista + 48 22 39 07 131  
Wieliczko Magdalena współpracownik +48 22 39 07 164  
Wróbel Sylwia starszy specjalista + 48 22 39 07 277  
Zasłona Adam główny specjalista + 48 22 39 07 142  
Sekcja programów kooperacyjnych (DZP)
Murawski Jakub kierownik sekcji + 48 22 39 07 171 +48 519 683 989
Dragan Elżbieta starszy specjalista + 48 22 39 07 140  
Jachimek Martyna specjalista +48 22 45 67 581   martyna.jachimek(at)ncbr.gov.pl
Karolak Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 107  
Madrak Karolina główny specjalista +48 22 39 07 135  
Osial Tomasz główny specjalista +48 22 39 07 235 +48 519 684 140
Pacholska-Noskowicz Emilia główny specjalista + 48 22 39 07 138  
Sionek Rafał starszy specjalista + 48 22 39 07 211  
Sekcja programów dla przedsiębiorców (DZP)
Stradowska-Cholewa Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 423 + 48 519 683 962
Bąk Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 399  
Czyżewski Paweł główny specjalista + 48 22 39 07 350 +48 605 562 588
Grzebalska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 449 +48 605 985 937
Guberow Marta główny specjalista + 48 22 39 07 433 +48 507 063 234
Jankowska Natalia pracownik obsługi biurowej +48 22 39 07 351 +48 507 064 498
Juszczyk Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 315 + 48 605 431 261
Kołtan Jadwiga starszy specjalista +48 22 39 07 179 +48 516 958 492
Kotkowska Wioletta koordynator projektu + 48 22 39 07 304 +48 667 878 694
Kowalczyk Marta specjalista +48 22 45 67 507  
Kułaga Karol specjalista + 48 22 39 07 451  
Malinowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 483 +48 516 958 419
Nieoczym Anna specjalista + 48 22 39 07 326  
Przeradzka-Pawlak Agata główny specjalista    

Reder Magdalena specjalista    
Rosińska Dominika starszy specjalista + 48 22 39 07 385  
Tarczyński Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 584  
Tomaszewska Jagoda starszy specjalista   +48 516 958 492
Czerwińska-Walerowicz Katarzyna koordynator projektu + 48 22 39 07 224 +48 605 431 739
Gontarz Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 419  
Kubiak Anna główny specjalista + 48 22 39 07 245 +48 519 683 787
Pełkowska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 455 +48 507 064 489
Reder Magdalena specjalista +48 22 39 07 328  
Sagan Daniel młodszy specjalista +48 22 45 67 591  
Smyła Jacek koordynator projektu + 48 22 39 07 152 +48 511 081 218
Stępień Anna główny specjalista + 48 22 39 07 210  
Trzcińska Julia młodszy specjalista +48 22 45 67 590  
Wieczorkiewicz Magdalena specjalista +48 22 45 67 504  
Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)
Łaba Krzysztof dyrektor działu + 48 22 39 07 266  
Styczeń Krzysztof zastępca dyrektora działu + 48 22 39 07 434  
Sekcja zarządzania programami i projektami (DOB)
Wilbik Katarzyna kierownik sekcji + 48 22 39 07 265  
Jastrzębski Dariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 316 +48 515 061 553
Kurowska Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 116  
Potyralski Michał starszy specjalista + 48 22 39 07 118  
Rutkowska Bożena główny specjalista + 48 22 39 07 264  
Szymczuk Piotr starszy specjalista +48 22 39 07 269  
Sekcja programów strategicznych i międzynarodowych (DOB)
Dominikowski Zygmunt współpracownik    
Pastuszek-Lipińska Barbara główny specjalista + 48 22 39 07 302 +48 514 115 803
Wikło Maciej współpracownik + 48 22 39 07 420  
Sekcja planowania, monitoringu i sprawozdawczości (DOB)
Grześkowiak Angelika kierownik sekcji + 48 22 39 07 266  
Gagatek Joanna koordynator zespołu + 48 22 39 07 424  
Łuszczyńska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 426  
Skocki Dariusz koordynator zespołu +48 22 39 07 495  
Tokarski Jerzy główny specjalista + 48 22 39 07 251  
Dział Kontroli Projektów (DKP)
Grzegorzewski Maciej dyrektor działu   + 48 515 061 533
Brus Andrzej z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 341 + 48 781 195 658
Ardyn Jakub starszy specjalista + 48 22 39 07 197  
Bańka Marcin starszy specjalista + 48 22 39 07 132 +48 518 338 451
Burkacka Sylwia główny specjalista + 48 22 39 07 412  
Darmochwał Dagmara główny specjalista + 48 22 39 07 345  
Dykiel Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 485  
Jarosławska Aleksandra główny specjalista + 48 22 39 07 382  
Kalinowska Dorota starszy specjalista + 48 22 39 07 344 + 48 515 061 512
Kalisiewicz Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 535
Kozłyk Jarosław starszy specjalista + 48 22 39 07 440 +48 507 063 416
Krzemiński Leszek główny specjalista + 48 22 39 07 347  
Machałowska Iwona starszy specjalista + 48 22 45 67 579  
Maliński Michał główny specjalista + 48 22 39 07 346  
Perczyńska Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 189  
Ploszka Patrycja główny specjalista + 48 22 39 07 439  
Poczenta Anna główny specjalista + 48 22 39 07 366  
Robak Bartosz główny specjalista + 48 22 39 07 124 + 48 515 061 552
Sosińska Marta główny specjalista + 48 22 39 07 395  
Strzałkowska Maja główny specjalista + 48 22 39 07 202  
Tarabasz Ilona starszy specjalista +48 22 45 67 525   
Trzciński Piotr główny specjalista + 48 22 39 07 392  
Wilary Iwona starszy specjalista +48 22 39 07 444  
Wółkiewicz Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 394  
Wyłudek Robert starszy specjalista + 48 22 39 07 181  
Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)
Krasiński Piotr dyrektor działu + 48 22 39 07 330  
Sadzyńska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 300  
Witek Justyna ekspert + 48 22 39 07 373  
Sekcja zarządzania programami rozwoju kadry naukowej i szkolnictwa wyższego (DRK)
Marciniak  Anna kierownik sekcji +48 22 45 67 587  
Badełek-Kotowska Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 246  
Cyran Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 343  
Durkiewicz-Sirocka Marzena główny specjalista + 48 22 39 07 231  
Grzegorczyk Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 404  
Kropop Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 490  
Krycka Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 374  
Maliszewski Tomasz główny specjalista + 48 22 39 07 387  
Napieralska-Stencel Ewelina główny specjalista + 48 22 39 07 388  
Oleksiak Dariusz główny specjalista + 48 22 39 07 413  
Perret-Pogorzelec Nina główny specjalista + 48 22 39 07 216  
Sawicka Aleksandra główny specjalista +48 22 39 07 242  
Sekcja wdrażania i obsługi finansowej (DRK)
Wagner Anna kierownik sekcji +48 22 39 07 288  
Rybińska Aleksandra p.o. z-cy kierownika sekcji +48 22 39 07 371  
Antoniewska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 377  
Baraniak Dagmara starszy specjalista + 48 22 39 07 408  
Brudkowska Renata starszy specjalista + 48 22 45 67 522  
Dąbrowska Aleksandra młodszy specjalista + 48 22 45 67 552   
Dmochowska Katarzyna specjalista + 48 22 39 07 183  
Dziwulska Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 376  
Filipek Karolina starszy specjalista + 48 22 39 07 340  
Fluder Tomasz specjalista + 48 22 45 67 545  
Furmanek-Kucharska Aleksandra starszy specjalista    
Goławska Joanna specjalista + 48 22 39 07 452  
Humanicka Alicja specjalista + 48 22 39 07 150  
Jędrusiński Krystian starszy specjalista + 48 22 39 07 450  
Kąkol Anna główny specjalista + 48 22 39 07 390  
Kobylańska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 378  
Kraft Bartłomiej specjalista + 48 22 45 67 531  
Księżopolska Katarzyna starszy specjalista +48 22 45 67 543  
Kwiecień Bartłomiej starszy specjalista + 48 22 39 07 469  
Marszał Bogusława starszy specjalista +48 22 45 67 509  
Mazur Sabina specjalista + 48 22 39 07 243  
Morus Maria starszy specjalista + 48 22 45 67 519  
Moszczeński Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 390  
Piłka Monika specjalista +48 22 45 67 512  
Pogorzelska Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 477  
Staniec Monika specjalista + 48 22 45 67 568  
Stokłosa Joanna specjalista + 48 22 39 07 372  
Szafarski Piotr starszy specjalista +48 22 45 67 541  
Węcław Karolina główny specjalista + 48 22 39 07 498  
Zasłona Agnieszka starszy specjalista    
Żebrowska-Kraszewska Luiza starszy specjalista    
Sekcja sprawozdawczości i monitorowania (DRK)
Narożniak Aleksandra kierownik sekcji + 48 22 39 07 364  
Pokora Barbara starszy specjalista + 48 22 39 07 359 +48 603 230 037
Szymańska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 370  
Samodzielne stanowisko pracy ds. projektów systemowych i pozakonkursowych (DRK)
Surman-Stadnik Oliwia koordynator projektu +48 22 39 07 125  
Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych i odwołań (DRK)
Burnos-Stępień Marika specjalista +48 22 45 67 530  
Czechowska Iga starszy specjalista +48 22 39 07 437  
Kuskowska Milena starszy specjalista +48 22 39 07 308  
Mucha Monika specjalista +48 22 39 07 280  
Dział Komercjalizacji (DKM)
Gierałt Arkadiusz dyrektor działu + 48 22 39 07 167  
Kuc Włodzimierz z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 167  
Miętek Agata z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 386  
Cudna Katarzyna młodszy specjalista + 48 22 39 07 167  
Sekcja projektów systemowych w obszarze transferu technologii 
Kuśmierowska Renata kierownik sekcji +48 22 39 07 367  
Sekcja innowacyjnych metod zarządzania programami
Malski-Brodzicki Maciej kierownik sekcji + 48 22 39 07 310 + 48 515 061 543
Domaradz Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 367  
Kamińska Danuta starszy specjalista + 48 22 39 07 540  
Krasuska Ewa główny specjalista +48 22 45 67 578  
Kurzyński Paweł starszy specjalista +48 22 39 07 353  
Lenart Katarzyna  starszy specjalista    
Liwska-Gołoś Agata główny specjalista +48 22 39 07 184  
Markiewicz Michał koordynator projektu    
Martyniuk Maciej koordynator projektu +48 22 39 07 380  
Misiura Maciej koordynator projektu + 48 22 39 07 566  
Momot Joanna starszy specjalista    
Piotrowicz Wojciech koordynator projektu + 48 22 39 07 297 +48 785 661 476
Ruzik Aneta starszy specjalista     
Świderska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 407  
Woszczyk Maciej koordynator projektu + 48 22 39 07 362  
Sekcja budowy ekosystemu startupów technologicznych
Baran Aldona starszy specjalista + 48 22 39 07 389  
Barszcz Michał

koordynator projektu

wydawca BRIdge INFO

+ 48 22 39 07 410  
Paduszyński Jakub współpracownik + 48 22 39 07 329  
Rogowska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 223  
Sławiński Maciej główny specjalista + 48 22 39 07 416  
Wieloch Marcin młodszy specjalista + 48 22 39 07 409  
Ziemińska Małgorzata koordynator projektu + 48 22 39 07 493  
Dział Finansowy (DF)
Szwonder Beata dyrektor działu + 48 22 39 07 301  
Dacewicz Agnieszka z-cadyrektora działu + 48 22 39 07 301 +48 507 064 518
Małys Blanka z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 301  
Adamczyk Martyna specjalista    
Adamek Marek starszy specjalista    
Grochala Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 301  
Prykiel Urszula specjalista    
Ziemak Marlena specjalista    
Żołądek Joanna pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 301  
Sekcja finansowania programów operacyjnych (DF)
Florczak Edyta p.o. kierownika sekcji + 48 22 39 07 428  
Brzeziński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 360  
Bylczyńska-Madejak Agnieszka główny specjalista    
Cabaj Alina główny specjalista + 48 22 39 07 354  
Domańska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 273  
Gontarz Edyta ekspert + 48 22 39 07 357  
Grzędzińska Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Jaskot Joanna główny specjalista + 48 22 39 07 332  
Józefowicz Monika pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 349  
Kurowska Ewa główny specjalista + 48 22 39 07 334  
Leśnicka-Misaczek Beata główny specjalista + 48 22 39 07 356  
Majchrzak Grażyna główny specjalista + 48 22 39 07 355  
Nowak Marcin główny specjalista + 48 22 39 07 348  
Pelc Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 336  
Tess Renata starszy specjalista    
Sekcja finansowania projektów B+R (DF)
Piętak Katarzyna z-ca kierownik sekcji + 48 22 39 07 190  
Albin Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 213  
Ciosmak Karolina specjalista + 48 22 39 07 488  
Cybulska Marzena starszy specjalista + 48 22 39 07 395  
Dąbrowa Sylwia główny specjalista + 48 22 39 07 255  
Dębecka Natalia główny specjalista +48 22 39 07 145  
Dulanowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 182  
Gajewska-Bukowicka Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 288  
Grabczak Anna główny specjalista +48 22 39 07 381  
Gruszczyński Wojciech główny specjalista + 48 22 39 07 215  
Kanigowska Grażyna starszy specjalista +48 22 45 67 520         
Kępka Anna główny specjalista + 48 22 39 07 464  
Kot Karol główny specjalista + 48 22 39 07 207  
Kwiatkowska Beata starszy specjalista + 48 22 39 07 206  
Mystkowska-Żurawska Agata starszy specjalista + 48 22 39 07 496  
Płońska Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 205  
Szpura Monika  starszy specjalista +48 22 45 67 594  
Wuls     Karol     specjalista + 48 22 39 07 480   karol.wuls(at)ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania finansowego (DF)
Kulczyk Rafał kierownik sekcji + 48 22 39 07 214  
Dąbrowska Teresa główny specjalista + 48 22 39 07 151  
Hawrylik Beata główny specjalista + 48 22 39 07 365 + 48 605 432 028
Krasieńko Urszula koordynator zespołu + 48 22 39 07 217  
Marczak Matylda specjalista + 48 22 39 07 427  
Pieńko Justyna starszy specjalista + 48 22 39 07 216  
Sekcja finansowania projektów rozwojowych (DF)
Stefaniak-Wolf Agnieszka kierownik sekcji +48 22 39 07 143  
Kerner Agata z-ca kierownika sekcji +48 22 39 07 154  
Bachorski Grzegorz główny specjalista + 48 22 39 07 194  
Ciołek Joanna specjalista +48 22 39 07 465  
Figielska Marzena starszy specjalista +48 22 45 67 510  
Jaskóła Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 320  
Kopka Agnieszka starszy specjalista + 48 22 39 07 431  
Maliborska Anna główny specjalista +48 22 39 07 170  
Mężyńska Paulina główny specjalista +48 22 39 07 325  
Palinceusz Ewa starszy specjalista +48 22 39 07 342  
Piasecka Sylwia starszy specjalista +48 22 39 07 136  
Szokiel Dorota główny specjalista + 48 22 39 07 227  
Szymczak Magdalena główny specjalista + 48 22 45 67 569  
Wróblewska Joanna starszy specjalista + 48 22 39 07 400  
Wypych Krzysztof starszy specjalista + 48 22 39 07 474  
Zambrzycka Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 361  
Zegadło Robert specjalista +48 22 45 67 546  
Stanowisko ds. analiz i nieprawidłowości
Kukowka Grzegorz specjalista +48 22 45 67 524  
Saks Krystian główny specjalista + 48 22 39 07 126  
Dział Koordynatorów (DKO)
Samsel Katarzyna dyrektor działu  + 48 22 39 07 156 + 48 515 061 556
Mościcka-Studzińska Aleksandra p.o. z-cy dyrektora działu  + 48 22 39 07 177 + 48 785 662 015
Chomczyk Michał koordynator projektu + 48 22 39 07 459 +48 519 687 484
Garlińska Magdalena koordynator projektu + 48 22 39 07 267 +48 505 759 069
Lipiński Gerard koordynator projektu +48 22 39 07 119  + 48 511 081 192
Makowski Oktawian koordynator projektu   + 48 511 081 190
Palka Marek główny specjalista +48 22 39 07 178 +48 519 683 740
Pawlik Adrianna koordynator projektu + 48 22 39 07 491 +48 515 061 514
Szlagowska-Spychalska  Justyna koordynator projektu   + 48 511 081 162 
Zawadzki Piotr W koordynator projektu   + 48 511 081 138
Dział Prawny (DP)
Matan Krzysztof radca prawny
dyrektor działu
+ 48 22 39 07 200  
Pióro Aleksandra radca prawny
zastępca dyrektora działu
+ 48 22 39 07 200  
Sekcja ds. umów i opinii prawnych (DP)
Bednarczuk Katarzyna radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 281  
Sekcja ds. postępowań (DP)
Żak Ewelina radca prawny
kierownik sekcji
+ 48 22 39 07 327 + 48 605 430 717
Baran Nina radca prawny    
Łuszczyński Marcin radca prawny + 48 22 39 07 260   marcin.luszczynski(at)ncbr.gov.pl
Schliske Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 212 + 48 515 061 526
Winnik Magdalena radca prawny + 48 22 39 07 168 +48 519 683 728
Sekcja ds. instrumentów finansowych i prawa nowych technologii
Zys Nina p.o. kierownika sekcji +48 22 39 07 313  
Szamowicz Agnieszka główny specjalista + 48 22 39 07 414  
Sekcja ds. zarządzania polityką zgodności (compliance) 
Glazar-Pacewicz Marta kierownik sekcji +48 22 39 07 463 +48 502 875 319
Samodzielne stanowisko ds. informacji publicznej
Sotowski Przemysław radca prawny     p
Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
Zieliński Zbigniew dyrektor działu + 48 22 39 07 236 + 48 515 061 502
Uszko-Dudzińska Barbara z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 318 + 48 605 432 067
Sekcja zamówień publicznych (DAG)
Dziadecki Bartosz kierownik sekcji +48 22 39 07 222  
Bieleń Olga starszy specjalista    
Gruszczyński Aleksander starszy specjalista    
Hernik Maja starszy specjalista +48 22 39 07 249  
Kwiecińska Katarzyna główny specjalista + 48 22 39 07 173  
Tulibacki Bartosz starszy specjalista    
Sekcja pomocy technicznej (DAG)
Mrozińska Małgorzata główny specjalista + 48 22 39 07 321  
Murawska Anna główny  specjalista + 48 22 39 07 219  
Rola Łukasz główny specjalista +48 22 39 07 398  
Stępień Karol główny specjalista + 48 22 39 07 225  
Wojno Krzysztof główny specjalista + 48 22 39 07 417  
Sekcja administracyjno-techniczna
Kałęcka Nella współpracownik + 48 22 39 07 120  
Kawecka Katarzyna starszy specjalista + 48 22 39 07 101  
Kopernacka Aleksandra starszy specjalista + 48 22 39 07 120  
Mazurkiewicz Paweł specjalista    
Obstawski Henryk kierowca + 48 22 39 07 401    
Ołdak Kamila pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Pabich Kinga pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 401  
Pawlak Jerzy starszy specjalista + 48 22 39 07 432  
Sekulski Mirosław pracownik obsługi biurowej + 48 22 39 07 292 +48 514 115 807
Sobolewski Janusz główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Starachowski Daniel kierowca + 48 22 39 07 406  
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)
Marcinkowski Michał dyrektor działu +48 22 39 07 497 + 48 500 060 785
Pietraszek Elżbieta z-ca dyrektora działu + 48 22 39 07 298 +48 515 061 555
Dudzin Magdalena główny specjalista + 48 22 39 07 401  
Garwolińska Aneta główny specjalista + 48 22 39 07 494 +48 510 803 381
Gierałtowska Anna główny specjalista +48 22 39 07 429  
Graczyk Monika główny specjalista + 48 22 39 07 203  
Kamińska Anna starszy specjalista + 48 22 39 07 287  
Kidoń Monika starszy specjalista + 48 22 39 07 114  
Kurowska Anna główny specjalista + 48 22 39 07 461  
Malinowski Mariusz starszy specjalista + 48 22 39 07 323  
Parda Anna starszy specjalista    
Ratyńska Bożena główny specjalista +48 22 39 07 169  
Sikorska Małgorzata główny specjalista +48 22 39 07 137 +48 515 061 550
Szymańska Karolina specjalista +48 22 39 07 358  
Turska Katarzyna specjalista    
Dział Księgowości (DK)
Witczak Małgorzata główny księgowy Centrum + 48 22 39 07 230 + 48 515 061 503
Dutkowska Beata koordynator zespołu + 48 22 39 07 232  
Jaszcz Aleksandra koordynator zespołu +48 22 39 07 110  
Jaworska Bogumiła starszy księgowy + 48 22 39 07 204  
Kordos Katarzyna starszy księgowy    
Miłowska Małgorzata specjalista + 48 22 39 07 229  
Śliwka Teresa starszy księgowy + 48 22 39 07 238  

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito