Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Polecamy

drukuj
A A A

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

04-05-2017

 

Konkurs Digital Heritage, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 
Celem wspólnego konkursu DIGITAL HERITAGE jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.
 
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:
 
  1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe
    (The Critical: Engagements with Digital Heritage)
  2. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe
    (The Curatorial: Communities and Digital Heritage)
  3. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego
    (Safeguarding Digital Heritage)
 
 
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
 
Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.
 
Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 czerwca 2017 roku.
 
Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/
 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie http://nimoz.pl/pl/jhep/digital-heritage-call
 
Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
 
Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336
 
Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
tel. kom. + 48 721 121 220
 
 
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito