Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Polecamy

drukuj
A A A

Konkurs Heritage in Changing Environments

08-09-2017

Do 30 listopada trwa nabór wniosków w konkursie HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

 
Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 
Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.
 
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:
 
  1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)
 
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
 
Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie www.jpi-culturalheritage.eu/
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito