Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Komitet Programu

drukuj
A A A

Komitet Programu

Zgodnie z Regulacją dotyczącą wdrażania Mechanizmu Norweskiego 2009-2014, ustanowiony został Komitet Programu, składający się z 5 członków reprezentujących Polskę i Norwegię (2 członków z Norwegii i 3 członków z Polski włączając przewodniczącego).


Do zadań Komitetu należy:

 • zatwierdzenie kryteriów oceny projektów i dokumentów konkursowych;
 • ostatecznie ustalenie listy rankingowej wniosków i rekomendowanie wniosków do dofinansowania;
 • monitoring wdrażania Programu;
 • przegląd rocznych raportów z realizacji Programu;
 • przegląd postępu realizacji Programu oraz proponowanie zmian mających ułatwić osiąganie celów Programu;
 • przyjmowanie Przewodnika dla Wnioskodawców oraz wytycznych dla recenzentów.


W skład Komitetu wchodzą:

 • Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł – Przewodnicząca
 • Prof. Małgorzata Fuszara
 • Prof. Eivind Hiis Hauge
 • Prof. Nalan Koc
 • Prof. Andrzej Witkowski

Mapa projektów realizowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito