Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Konferencje/szkolenia

drukuj
A A A

Zaproszenie na konferencję pt.: Gender equality: policy, research, society

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję finansowaną z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt.:

Gender equality: policy, research, society

Polish and Norwegian studies on gender equality: work-life balance, quality of life, universities, migration, innovativeness

 

pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie.


9-10 października 2014 r., Warszawa


W programie m.in.:

 

 • dyskusje nad aktualnymi badaniami w obszarze równości płci i rolą problematyki równości płci w narodowych politykach i strategiach, w Polsce i Norwegii;
 • prezentacja projektów dofinansowanych w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, związanych z badaniami nad równością płci oraz równowagą między życiem zawodowym a prywatnym (szczegóły na liście poniżej);
 • prezentacja projektów i inicjatyw na rzecz równości płci oraz badań równościowych w Polsce i Norwegii.


Kontakt:


Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Formularz rejestracyjny oraz agenda spotkania zostaną udostępnione we wrześniu br. na stronie internetowej NCBR.


Więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i związanych z badaniami nad równością płci oraz równowagą między życiem prywatnym a zawodowym:

 

Konferencja otwierająca (kick-off conference) dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call – dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że na miejsce organizacji spotkania został wybrany Warsaw Marriott Hotel.


Poniżej znajduje się zaktualizowana agenda konferencji.

 

Konferencja otwierająca (kick-off conference) dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call

Konferencja otwierająca (kick-off conference)


dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call


Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza


23 kwietnia 2014 r., Warszawa


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza organizuje wspólną konferencję otwierającą dla projektów realizowanych w ramach konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call. Celem spotkania jest prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie we wspomnianych konkursach. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są polscy i norwescy wykonawcy projektów z konkursu CCS a także z następujących obszarów tematycznych konkursu Core:

 

 • Ochrona środowiska
 • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
 • Zdrowie
 • Nauki społeczne i współpraca dwustronna

 

Spotkanie będzie trwało jeden dzień i składać się będzie z dwóch części – wspólnej i panelowej. Podczas części wspólnej przedstawiciele konsorcjów projektowych spotkają się z przedstawicielami NCBR i innych instytucji zaangażowanych w program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Następnie wykonawcy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z obszarami tematycznym. Część druga spotkania poświęcona będzie krótkim prezentacjom realizowanych projektów. Każde konsorcjum będzie miało kilka minut na opowiedzenie o swoim projekcie i udzielenie odpowiedzi na pytania.


Koszty podróży związane z udziałem w spotkaniu będą traktowane jako koszty kwalifikowalne projektu, związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi.


Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Warszawie. Dokładna lokalizacja spotkania zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

 

Dzień informacyjny/spotkanie typu „matchmaking” w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Dzień informacyjny/spotkanie typu „matchmaking” w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w związku
z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)

 

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza serdecznie zaprasza przedstawicieli polskiego i norweskiego środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie na spotkanie informacyjne i spotkanie typu „matchmaking”.
 
Celem tego wydarzenia jest przekazanie informacji potencjalnym Beneficjentom Programu na temat zasad
i procedur konkursowych oraz stworzenie okazji dla polskich i norweskich naukowców do poznania się, wymienienia poglądów i rozpoczęcia ewentualnej współpracy nad wspólnym projektem.
 
Spotkanie składać się będzie z dwóch części:
Część I - Informacje na temat zasad i procedur konkursowych.
Część II - Spotkanie typu „matchmaking” dla polskich i norweskich naukowców.
 
W części I pracownicy NCBR przedstawią zasady i procedury konkursowe.
W części II polscy i norwescy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować krótko swój pomysł na projekt lub swój główny obszar zainteresowań. Prezentacje i dyskusje będą obejmować następujące obszary zainteresowania
w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

 

 • Instalacje pilotażowe
 • Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
 • Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
 • Wpływ na środowisko
 • Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.


Koszty podróży i zakwaterowania będą mogły być zaliczone do kosztów przygotowawczych wniosku aplikacyjnego i zrefundowane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursu. W odniesieniu do projektów, które otrzymają dofinansowanie koszty przygotowawcze zostaną zrefundowane w wysokości 5000 EUR, zaś
w odniesieniu do projektów, które nie uzyskają dofinansowania, ale znajdą się powyżej ustalonego progu (otrzymają określoną liczbę punktów) – w wysokości 2500 EUR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 września 2013 roku w hotelu Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24,
00-132 Warszawa.
 
Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na II połowę września 2013 r.
 
Formularz rejestracyjny
Agenda spotkania
Więcej informacji na temat Programu

Dzień informacyjny/spotkanie dla potencjalnych Beneficjentów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza serdecznie zaprasza przedstawicieli polskiego i norweskiego środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie na spotkanie informacyjne.

 

Celem tego wydarzenia jest przekazanie informacji potencjalnym Beneficjentom Programu na temat zasad i procedur konkursowych oraz stworzenie okazji dla polskich i norweskich naukowców do poznania się, wymienienia poglądów i rozpoczęcia ewentualnej współpracy nad wspólnym projektem.

 

Spotkanie składać się będzie z dwóch części:
Część I - Informacje na temat zasad i procedur konkursowych.
Część II - Spotkanie dla polskich i norweskich naukowców w ramach czterech obszarów tematycznych.

 

Wczęści I pracownicy NCBR przedstawią zasady i procedury konkursowe.

W części II polscy i norwescy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować krótko swój pomysł na projekt lub swój główny obszar zainteresowań. Prezentacje i dyskusje będą odbywały się w następujących obszarach tematycznych:

 

 • ochrona środowiska,
 • zmiany klimatyczne, z uwzględnieniem badań polarnych,
 • zdrowie,
 • nauki społeczne, z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Koszty podróży i zakwaterowaniabędą mogły być zaliczone do kosztów przygotowawczych wniosku aplikacyjnego i zrefundowane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursu. W odniesieniu do projektów, które otrzymają dofinansowanie koszty przygotowawcze zostaną zrefundowane w wysokości 5000 EUR, zaś w odniesieniu do projektów, które nie uzyskają dofinansowania, ale znajdą się powyżej ustalonego progu (otrzymają określoną liczbę punktów) – w wysokości 2500 EUR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 września 2012 roku w Warszawie. Dokładne informacje o miejscu spotkania zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Otwarcie konkursu zaplanowane jest na wrzesień 2012 r. Okres składania wniosków będzie trwał co najmniej 2 miesiące.

 

Więcej informacji i rejestracja

 

Więcej informacji na temat Programu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celem Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację i wspieranie badań naukowych.


Głównymi obszarami zainteresowań w ramach współpracy polsko-norweskiej będą: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, zdrowie, nauki społeczne z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Wnioski powinny być składane przez konsorcja składające się z min. jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursowej przeznaczone będzie blisko 39 milionów euro.

 

W ramach Programu, w obszarze promowania równości płci, przewiduje się również wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety w najmniej sfeminizowanych obszarach nauk technicznych. Projekty mają przyczynić się do wzmocnienia kompetencji oraz budowania dorobku naukowego uprawniającego do zdobywania kolejnych szczebli w karierze naukowej.

 

 

 

 

Warsztaty/dzień informacyjny dla potencjalnych Beneficjentów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, zaprasza przedstawicieli środowiska naukowego oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie, na warsztaty/dzień informacyjny na temat zasad i procedur konkursowych.

Celem Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację i wspieranie badań naukowych.

Głównymi obszarami zainteresowań w ramach współpracy polsko-norweskiej będą: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, zdrowie, nauki społeczne z uwzględnieniem tematyki migracji oraz promowanie równości płci i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wnioski powinny być składane przez konsorcja składające się z min. jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursowej przeznaczone będzie blisko 39 milionów euro.

W ramach Programu, w obszarze promowania równości płci, przewiduje się również wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety w najmniej sfeminizowanych obszarach nauk technicznych. Projekty mają przyczynić się do  wzmocnienia kompetencji oraz budowania dorobku naukowego uprawniającego do zdobywania kolejnych szczebli w karierze naukowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 6 września 2012 roku w Warszawie. Dokładne informacje o miejscu warsztatów zostaną podane w najbliższym czasie.

Otwarcie konkursu zaplanowane jest na wrzesień 2012 r.

Więcej informacji i rejestracja

 

Mapa projektów realizowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito