Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zdrowie; ID: 196940

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Breast cancer risk and epigenetic effects of the rotating night shift work and lifestyle

 

Akronim: CLOCKSHIFT

 

Promotor projektu: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: National Institute of Occupational Health

 

Wartość projektu (PLN): 3 921 930

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 921 930

Czas realizacji: 41 miesięcy

 

 

Adres strony: http://clockshift.pl/

 

 

Opis projektu:

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, stanowi 22,8% całkowitej liczby przypadków raka na całym świecie (Globocan, 2008). Związek między pracą na nocnej zmianie a ryzykiem powstania raka stał się w ciągu ostatnich lat przedmiotem uwagi badaczy na całym świecie, także w Polsce i Norwegii.
Mimo coraz liczniejszych dowodów wskazujących na związek między pracą w nocy i ryzykiem zachorowania na raka piersi, mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nie zostały jeszcze wyjaśnione.
Podstawowym celem projektu jest zbadanie związku między pracą w nocy a ryzykiem raka piersi, z uwzględnieniem efektów epigenetycznych. Głównym mechanizmem epigenetycznym mogącym wpływać na ekspresję genów jest zmiana poziomu metylacji 5-metylocytozyny (5meC) w promotorowych regionach genów. Przedmiotem analizy będą: całkowita metylacja i stopień metylacji promotorów kluczowych genów cyklu dobowego, receptorów melatoniny, receptorów estrogenu i progesteronu, genów regulacji cyklu komórkowego i genów supresorowych. Zostaną przeanalizowane dane i próbki biologiczne z dwóch badań epidemiologicznych: zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego kohorty norweskich pielęgniarek i badania przekrojowego pielęgniarek i położnych w Polsce. W norweskim badaniu porównany zostanie poziom metylacji w DNA pobranym od kobiet z rakiem piersi i grupy kontrolnej. W obu badaniach (norweskim i polskim) analizowane będą potencjalne efekty epigenetyczne pracy w czasie nocnej zmiany. Analizowany będzie także związek między czynnikami stylu życia: dietą, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, aktywnością fizyczną, niedostatkiem snu i metylacją genów supresorowych. Wyniki projektu dostarczą nowej wiedzy o mechanizmach leżących u podłoża zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet pracujących na nocnej zmianie. Niektórym epigenetycznym zdarzeniom można zapobiec, dlatego wyniki tego badania mogą doprowadzić do stworzenia nowych strategii w profilaktyce nowotworów.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito