Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; ID: 202412

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Enhancing the effectiveness of work-life balance initiatives use

 

Akronim: EFFECT

 

Promotor projektu: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera, Zakład Psychologii Pracy

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences; Policy and Social Research AS

 

Wartość projektu (PLN): 2 900 000

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 900 000

Czas realizacji: 38 miesięcy

 

 

Adres strony: http://work-life-balance.com.pl/

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie społecznych, organizacyjnych I indywidualnych determinant korzystania z dostępnych rozwiązań równoważenia pracy i życia  oraz zachowywania równowagi pomiędzy sferą zawodową a prywatną.  Projekt nastawiony jest na poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) Jak rozumiana jest równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym przez osoby o odmiennych postawach wobec  ról płciowych, żyjących w różnych kontekstach kulturowych?; (2) Jakie są predykatory korzystania z istniejących rozwiązań WLB?; (3) w jakim stopniu typ interakcji praca – życie prywatne oddziałuje na percepcję WLB?; (4) które z rozwiązań WLB są uniwersalne i niezależne od ekonomicznego i kulturowego kontekstu?; (5) Jak postawy wobec równości płci  w parach oddziałują na ich strategie adaptacyjne, potrzeby w zakresie równoważenia pracy i  życia i stosowanie rozwiązań WLB?. Projekt stanowi integrację podejścia jakościowego i ilościowego w badaniach społecznych- jego metodologia opiera się o badania fokusowe i kwestionariuszowe. Badani  rekrutowani do badań jakościowych stanowić będą grupę polskich emigrantów pracujących w Norwegii  oraz analogiczną grupę Polaków pracujących w Polsce bez doświadczeń emigracyjnych posiadających dzieci w wieku od 0-6 lat. Prospektywne badanie ilościowe wykonane zostanie na próbie 600 pracowników z dużych przedsiębiorstw i 200 z sektora SME. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu pozwolą na poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach WLB i motywatorach korzystania z  rozwiązań równoważących pracę i życie prywatne.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito