Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; ID: 203550

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Polish female migrants and their families - a study of care deficit

 

Akronim: POLFAMIGRA

 

Promotor projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Filozofii i Socjologii

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: University of Bergen, Faculty of Social Sciences

 

Wartość projektu (PLN): 1 700 000

 

Kwota dofinansowania (PLN): 1 700 000

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://polfamigra.umcs.pl/

 

 

Opis projektu:

Projekt „Polish female migrants and their families - a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z  University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska–Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r. Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Dlatego też warto przyjrzeć się temu aspektowi, postawić i odpowiedzieć na pytanie z jakimi konkretnymi problemami kobiety zmagają się w sytuacji rozłąki i jak je rozwiązują? Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące deficytów opieki w rodzinach polskich, związane z pracą polskich kobiet w Norwegii. Zakładamy, że praca kobiet za granicą zmienia zarówno normy międzypokoleniowej wzajemności w rodzinie jak i powoduje konieczność szerszego korzystania z szeroko rozumianego zewnętrznego wsparcia społecznego. Dlatego projekt jest zawarty w priorytetowym obszarze badawczym: kwestie migracji i spójności społecznej. Ponieważ projekt obejmuje zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych, to przewidujemy, że wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji zmian w zakresie polityki społecznej. z uwzględnieniem poszczególnych aktorów społecznych. Głównym celem projektu jest zbadanie występującego w związku z migracją kobiet deficytu opieki na rzecz dzieci i osób starszych. W projekcie badany będzie lokalny kontekst rodziny i lokalna infrastruktura opiekuńcza. W badaniach uwzględnione zostaną również takie zjawiska jak: konflikt ról, stygmatyzacja i  tożsamość.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito