Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: inżynieria chemiczna; ID: 204777

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Study of the Drug-REceptor interactions by selective CHromatographic columns with ß2 adrenergic and GPR55 receptors immobilized onto a stationary phase

 

Akronim: DREnCH

 

Promotor projektu: Uniwersytet Medyczny w Lublinie\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 

Wartość projektu (PLN): 404 533

 

Kwota dofinansowania (PLN): 404 533

 

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://umlub.pl/nauka/badania-i-rozwoj/krajowe-programy-badawcze/small-grant-scheme-pl/

 

 

Opis projektu:

Badanie mechanizmów oddziaływania cząsteczki leku z jego celem molekularnym (np. receptorem) jest obecnie bardzo ważnym zagadnieniem współczesnej farmakologii. Wśród wielu metod eksperymentalnych, służących do badania interakcji lek-receptor, stosowana jest chromatografia powinowactwa. W metodzie tej stosuje się specyficzne kolumny, w których na fazę stacjonarną (wypełnienie kolumny) naniesione są białka. Rozdział badanych substancji na kolumnie dokonuje się na zasadzie różnicy w sile ich oddziaływania z danym typem białka, np. receptorem. Chromatografia powinowactwa sprawdza się doskonale jako metoda screeningowa służąca do szybkiej i precyzyjnej oceny, czy badany związek oddziałuje z danym receptorem i jak silnie. Głównym celem projektu jest uzyskanie wysoce selektywnych kolumn immobilizowanych receptorami: β2 adrenergicznym oraz GPR55. Kolumny te zostaną użyte do przetestowania dużej grupy funkcjonalnie różnych związków pod kątem ich powinowactwa wobec powyższych receptorów. Receptor β2 adrenergiczny oraz GPR55 należą do dużej i ważnej grupy receptorów sprzężonych z białkami G (ang. G Protein Coupled Receptor, GPCR), stanowiącymi cel molekularny dla ok. 40% leków. Receptor β2 adrenergiczny jest celem dla leków stosowanych głównie w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Niezwykle ciekawym celem jest odkryty niedawno receptor GPR55, posiadający zastosowanie w terapii bólu, osteoporozy a wg. najnowszych badań również w terapiach przeciwnowotworowych. Zastosowanie innowacyjnych kolumn w analizie chromatografii powinowactwa w połączeniu z badaniami in vitro i modelowaniem molekularnym pozwoli nie tylko na przebadanie dużej grupy związków pod kątem ich aktywności wobec badanych celów, ale także na wyselekcjonowanie związków o potencjalnych właściwościach terapeutycznych. Badania pozwolą na opracowanie nowych, selektywnie działających leków mających zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej raka piersi oraz leków mających zastosowanie w leczeniu niewydolności krążenia.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito