Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: środowisko; ID: 196105

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance

 

Akronim: LINKAGE

 

Promotor projektu: Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy norwescy: Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromso

 

Wartość projektu (PLN): 3 873 880

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 873 880

Czas realizacji: 37 miesięcy

 

 

Adres strony: http://linkage.iop.krakow.pl/

 

 

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System). PP GIS to stosunkowo nowe, choć dynamicznie rozwijające się, podejście do zbierania informacji przestrzennych oparte o szeroką partycypację interesariuszy. Interesariusze/respondenci mapują (tzn. przypisują do miejsc/obszarów w przestrzeni) określone wartości, aktywności, korzyści różnego typu, atrybuty przestrzeni (różne w zależności od charakteru i celu działania) w określonej przestrzeni geograficznej (np. w swoim mieście, dzielnicy, lub – jak w przypadku LINKAGE – na obszarze prawnie chronionym i w jego okolicy). W rezultacie otrzymuje się szeroką bazę danych z informacjami na temat przestrzeni i jej oceny przez osoby uczestniczące w badaniu.
Projekt LINKAGE bazuje na interdyscyplinarności zespołu, w skład którego wchodzą zarówno przyrodnicy (ekolodzy), socjolodzy, jak i geografowie. Łączenie doświadczeń i podejść badawczych różnych dyscyplin naukowych pozwoli na realizację badań o nowatorskim charakterze i wysokiej aplikacyjności wyników.
Badania w ramach projektu LINKAGE będą prowadzone równolegle w Polsce i w Norwegii. W Norwegii zostanie wykorzystana technika PP GIS oparta o narzędzia internetowe (internet-based PP GIS), badania dotyczyć będą dwóch obszarów (traktowanych jako studia przypadku). W Polsce technika oparta o aplikację internetową zostanie przetestowana na jednym z obszarów badawczych, natomiast zasadnicza część badań (przebiegająca na trzech obszarach badawczych, tj. na wybranych obszarach Natura 2000 i terenach z nimi sąsiadujących) będzie zrealizowana poprzez spotkania i wywiady grupowe.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito