Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: nauki społeczne i współpraca dwustronna; ID: 197905

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality

 

Akronim: TRANSFAM

 

Promotor projektu: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Filozoficzny

 

Partnerzy polscy: Centrum Stosunków Międzynarodowych

 

Partnerzy norwescy: Agderforskning - Agder Research; Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

 

Wartość projektu (PLN): 3 618 529

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 618 529

Czas realizacji: 39 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/pl_PL/

 

 

Opis projektu:

Według raportu opartego na Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku, około 2 miliony Polaków i Polek mieszka za granicą, zaś 1,5 miliona z nich przebywa tam dłużej niż rok, co doskonale pokazuje, że Polska stała się krajem silnie związanym z globalnym systemem migracji. W projekcie TRANSFAM chcemy poddać wielowymiarowej analizie proces migracji w kontekście transnarodowym. Głównym tematem naszego projektu jest proces „tworzenia rodzin” („doing families”) w kontekście migracji i (re)integracji, zarówno w społeczeństwie norweskim, jak i polskim. Chcemy wyjść poza badanie relacji między krajem pochodzenia a krajem przyjmującym i skupić się na praktykach migrantów i (nie)migrantów, a także na działaniach aktorów instytucjonalnych, odnoszących się do migracji. Poza badaniami instytucjonalnych polityk, planujemy także przeprowadzić warsztaty dla norweskich pracowników socjalnych, aby wzmocnić ich współpracę z migrantami i migrantkami, szczególnie w obszarze życia rodzinnego oraz edukacji. Dodatkowo opracujemy również program pilotażowy dotyczący interkulturowej edukacji dla polskich szkół przyjmujących dzieci migrantów. Głównymi rezultatami projektu będą: rekomendacje i narzędzia dla polityk społecznych; praktyki dzielenia się wiedzą i jej upowszechnianie oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy. Nasz projekt wzmocni widoczność polsko-norweskiej fali migracji, umiejscawiając ją w ważnym miejscu na mapie badań akademickich i kształtujących polityki społeczne. Za cel stawia sobie także polepszenie komunikacji pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem obywatelskim. Głównymi odbiorcami projektu są rodziny migranckie, pracownicy socjalni oraz władze polskich szkół.  Do Konsorcjum projektu należą: Uniwersytet Jagielloński,  norweskie instytuty badań społecznych  - Agder Research oraz NOVA - Norwegian Social Research, a także polski think-tank - Centrum Stosunków Międzynarodowych. Skład Konsorcjum umożliwia łączenie teoretycznej wiedzy z praktycznymi badaniami i ewaluacją polityk, a także prowadzenie badań, które mają na celu poprawę polityk społecznych, a tym samym promocję społeczeństwa inkluzywnego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito