Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 198352

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities  

 

Akronim: GLOBE

 

Promotor projektu: Instytut Ochrony Przyrody PAN

 

Partnerzy polscy: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Life Sciences, Departament of Ecology and Natural Resource Management; Telemark University College, Department od Environmental and Health Studies

 

Wartość projektu (PLN): 3 958 155

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 958 155

Czas realizacji: 39 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.globeproject.pl/pl/

 

 

Opis projektu:

Zmiany klimatu w ujęciu globalnym są jednym z głównych zagrożeń bioróżnorodności, a zrozumienie mechanizmów, w jaki sposób reagują na nie gatunki, jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności i zarządzania ekosystemami. Obszary borealne i górskie, zwłaszcza w Europie, są szczególnie wrażliwe na zmianę warunków klimatycznych. Duże ssaki drapieżne bytujące na tych obszarach są dobrymi wskaźnikami zachodzących zmian klimatycznych i środowiskowych. Podobnie jak niedźwiedź polarny Ursus maritimus w Arktyce, niedźwiedź brunatny Ursus arctos na obszarach borealnych i górskich może być gatunkiem modelowym do badań nad zmianami klimatu. Reakcją na zachodzące obecnie zmiany klimatu może być zmiana zachowań niedźwiedzi w okresie zimowania (skrócenie tego okresu), zmiana diety czy wzorca żerowania czy też potencjalne zmiany zasięgu (rozszerzenie zasięgu na nowe obszary). Wszystko to może wpływać na intensyfikację konfliktów w relacji człowiek-niedźwiedź, a także na sposób w jaki niedźwiedzie są postrzegane i cenione przez człowieka. Głównym celem badań w projekcie GLOBE jest określenie i prognozowanie wpływu zmian klimatu na skandynawską i karpacką populację niedźwiedzia, oraz określenie mechanizmów adaptacji dużych ssaków drapieżnych do zmian klimatycznych w ekosystemach półkuli północnej. Projekt GLOBE prowadzony jest we współpracy z Scandinavian Brown Bear Research Project. Stawiamy hipotezę, że czynniki klimatyczne oraz zmiany środowiskowe wywołane silną antropopresją znacząco wpływają na zmiany zachowań niedźwiedzia brunatnego w zakresie zimowania, fizjologię gatunku (zwłaszcza długotrwały stres), ekologię żerowania, a także relacje człowiek-niedźwiedź. W naszych badaniach wykorzystane zostaną różne metody badawcze, m.in. telemetria, analiza izotopów stabilnych, analiza poziomu hormonów, modele predyktywne i model „kopert klimatycznej”, analizy przestrzenne oraz badania ankietowe. Wyniki projektu mogą mieć istotne znaczenie dla ochrony i zarządzania populacjami niedźwiedzia.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito