Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: środowisko; ID: 199380

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production

 

Akronim: InlinePV

 

Promotor projektu: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 

Partnerzy polscy: Instytut Metallurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy norwescy: SINTEF – Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høgskole

 

Wartość projektu (PLN): 3 960 955

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 960 955

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.ik-pan.krakow.pl/fileadmin/media/grupy_badawcze/nanostruktury_mm/InlinePV/index.html

 

 

Opis projektu:

Konwersja światła słonecznego na energię elektryczną jest wciąż jedną z najdroższych technologii, chociaż Słońce pozostaje najtańszym źródłem energii. Zastosowanie ogniw i modułów fotowoltaicznych (PV) do konwersji energii światła słonecznego jest jedną z wielu dróg obniżenia konsumpcji paliw kopalnych, zmniejszenia emisji CO2 oraz zróżnicowania pochodzenia źródeł energii. Niestety, koszty produkcji modułów PV ograniczają zastosowanie tego źródła energii w życiu codziennym. Dlatego też proponujemy rozwiązanie, które może prowadzić do uproszczenia sposobu wytwarzania ogniw PV a tym samym do obniżenia kosztów końcowych produkcji przyczyniając się do obniżenia nabywczej bariery finansowej. Obecnie wytwarzanie złącz n+/p i p/p+, które są podstawową jednostką konstrukcyjną ogniw opartych na krzemie, jest przeprowadzane w oddzielnych etapach produkcji. W tym projekcie zamierzamy zmodyfikować metodykę uzyskiwania tych złącz by było możliwe ich wytwarzanie w procesie ciągłym. Co więcej, wytworzenie złącza n+/p z użyciem źródła ciekłego w miejsce obecnie stosowanego gazowego i toksycznego PClO3 pozwoli na stworzenie prostych i tanich systemów produkcji ogniw. Złącze p/p+ może być również wytworzone z użyciem ciekłych lub stacjonarnych źródeł zastępujących tradycyjnie stosowane pasty. Takie podejście powinno znacząco uprościć produkcję ogniw PV poprzez skrócenie czasu wytwarzania i obniżenie kosztów procesów technologicznych. Dodatkowo, poprzez połącznie szybkiej teksturyzacji krzemu z wykorzystaniem nanocząstek katalizatora wraz z naniesieniem nanocząstek plazmonicznych na powierzchnię ogniwa powinniśmy uzyskać wyższą jego wydajność. Ogniwa i moduły PV o podwyższonej wydajności, które mogą być produkowane z niższymi kosztami wytwarzania niż stosowane obecnie powinny być wynikiem przedstawionego projektu.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito