Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: środowisko; ID: 200375

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Conception of reuse of the waste from onshore and offshore drilling in the aspect of environmental protection 

 

Akronim: RWPI

 

Promotor projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie\Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: The University of Stavanger, The Faculty of Science and Technology

 

Wartość projektu (PLN): 2 620 465

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 620 465

Czas realizacji: 33 miesiące

 

 

Adres strony: http://drillingwaste.wwnig.pl/

 

 

Opis projektu:

Ciągle wzrastające zapotrzebowanie na surowce energetyczne zmusza ludzkość do zintensyfikowania poszukiwań lądowych i morskich za ropą naftową i gazem ziemnym. Każda ta działalność, niezależnie od wykorzystywania coraz to nowszych metod, prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Jednym z niekorzystnych dla środowiska skutków prowadzenia tego typu działalności  jest powstawanie odpadów wiertniczych. W praktyce wiertniczej najczęściej odpad stanowią zużyte płuczki wiertnicze i zwierciny, które od dawna stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem. Problem ten wynika z faktu, że płuczki wiertnicze, które komponowane są z wielu środków chemicznych, po przepracowaniu stają się materiałem trudnym do zagospodarowania zarówno ze względów chemicznych jak i fizycznych. Rosnące wymogi dotyczące ochrony środowiska wymuszają na przedsiębiorstwach wiertniczych stosowanie bardziej skutecznych metod unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. W celu dostosowania się do tychże przepisów, autorzy projektu proponują bardziej efektywną technologię wykorzystania i składowania odpadów wiertniczych powstałych w wyniku prowadzenia prac lądowych i  morskich. Zaproponowali oni przemyślaną metodę zagospodarowania zarówno stałych jak i płynnych składników odpadów wiertniczych wytworzonych w trakcie prowadzenia wierceń z zastosowaniem płuczki wodnej lub olejowej. Metoda ta będzie polegać na stworzeniu mieszaniny przetworzonych odpadów wiertniczych z surowcami będącymi nośnikami aktywnych składników ilastych, włączając w to składniki gleby. Tego typu masy można zastosować do rekultywacji zniszczonych obszarów, do niwelacji terenu, wypełniania pustek po prowadzonych pracach górniczych lub tworzenia warstw antyfitracyjnych. Ponadto konieczne jest opracowanie receptur na zaczyny wiertnicze z domieszką odpadów wiertniczych, również po zastosowaniu procesu desorpcji termicznej. Tego typu zaczyny można również wykorzystać do likwidacji otworów wiertniczych i geologiczno-poszukiwawczych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito