Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; ID: 200588

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: 'Innovative Gender' as a New Source of Progress 

 

Akronim: InnoGend

 

Promotor projektu: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet Warszawski\Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Partnerzy norwescy: Ostfold University College

 

Wartość projektu (PLN): 2 882 589

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 882 589

Czas realizacji: 38 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.innovativegender.pl/

 

 

Opis projektu:

Badania nad innowacyjną płcią społeczno-kulturową łączą dwa aspekty - postrzeganie ról odgrywanych przez kobiety i mężczyzn w społeczeństwie z procesem innowacyjności i kreatywności. Innowacyjność jest podstawą rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy. W naszych badaniach skupiamy się na specyfice zachowań innowacyjnych kobiet i mężczyzn. Jeśli kobieca innowacyjność i kreatywność objawia się w odmienny sposób niż innowacyjność i kreatywność mężczyzn, i jeśli ta druga uznawana jest za wzór neutralny ze względu na płeć, w takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo nieuwzględniania niektórych aspektów zachowań innowacyjnych i twórczych w modelach ekonomicznych i politykach wspierających innowacyjność. Niewystarczające wykorzystanie innowacyjności płci ogranicza postęp społeczny i ekonomiczny oraz uniemożliwia osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn. Tak więc badanie specyfiki innowacyjności kobiet i mężczyzn może przyczynić się do odkrycia nowych źródeł postępu, także poprzez eliminowanie istniejących barier. Prawdopodobne jest, iż polityka państwa skierowana na promocję innowacyjności uprzywilejowuje jedną z płci. Jeżeli promowana jest innowacyjność męskiego typu, którą jednocześnie traktuje się jako wzór, kobiecy typ zachowań innowacyjnych może nie zostać dostrzeżony i wsparty, powodując, iż innowacyjność jest trudniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn. Wprowadzenie koncepcji innowacyjnej płci społeczno-kulturowej wskaże, jakie bodźce są potrzebne, aby wypromować równość płci w obszarze innowacyjności i kreatywności.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito