Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 201888

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Impact of climate change on biodiversity and spread of invasive species - A study on Arion slugs

 

Akronim: WARION

 

Promotor projektu: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 

Partnerzy polscy: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Plant Health and Plant Protection Division

 

Wartość projektu (PLN): 4 023 357

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 960 024

Czas realizacji: 40 miesięcy

 

 

Adres strony: www.eko.uj.edu.pl/warion

 

 

Opis projektu:

Powszechnie wiadomo że zmiany klimatu wpływają na zmiany zasięgu i oddziaływanie na środowisko inwazji biologicznych, które są zaliczane do jednych z głównych przyczyn zaniku bioróżnorodności. Ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje tych zjawisk nie są jednak do końca zrozumiane i trudne do przewidzenia. Celem projektu WARION jest uzyskanie wiedzy na temat wpływu zmian klimatu na rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków  łącząc siły placówek naukowych z Polski i Norwegii. Głównym celem jest stworzenie modelu dalszej ekspansji Ślinika luzytańskiego (Arion vulgaris), powszechnie znanego inwazyjnego ślimaka bezmuszlowego, powodującego wielkie straty w sektorze rolnictwa. Model ten pozwoli przewidzieć rozprzestrzenianie się innych gatunków inwazyjnych wraz ze wzrostem średniej temperatury naszej planety. Ponadto za jeden z celów projektu obrano uzyskanie wiedzy na temat filogenezy ślimaków rodzaju Arion i ich pasożytów, co da wgląd na ich pochodzenie i drogę ekspansji. Kolejnym zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest wykrycie nowych sposobów kontroli biologicznej A. vulgaris możliwych do wprowadzenia później na rynek, jako nie toksycznej alternatywy dla chemicznych moluskocydów. Projekt zakłada zainicjowanie i podtrzymanie długoterminowej międzynarodowej współpracy, która będzie bazą późniejszych badań rozszerzających tematykę projektu. Kooperacja tych trzech placówek pozwoli zatrudniać młodych naukowców, którzy pod ich nadzorem będą zachęcani do tworzenia swoich projektów w ramach europejskiego systemu funduszy i grantów.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito